KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

​Top C lijst van 34 naar 56 recidivisten

​Top C lijst van 34 naar 56 recidivisten

WILLEMSTAD – Het project Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ heeft het aantal jonge 

recidivisten tussen de 12 en 24 jaar onder haar begeleiding uitgebreid. Het aantal jongeren is 

uitgebreid van 34 naar 56.

Middels een samenwerkingsverband tussen partners uit de justitiële- en zorgketen, is er bijna 

twee jaar geleden de inmiddels succesvolle aanpak Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ gestart. 

Deze aanpak beoogt de jeugdige veelpleger te doen stoppen met het plegen van veelal zware 

misdrijven door een intensieve aanpak van de jongere en diens directe omgeving gericht op straf, 

zorg en preventie door ook de jongere familieleden van de Top C’er in de aanpak te betrekken. 

Door middel van een persoonsgerichte benadering, wordt beoogt het aantal delicten die een grote 

impact hebben op de samenleving, zoals atrako’s sterk te verminderen. Er wordt intensief 

samengewerkt met verschillende ketenpartners, zowel binnen als buiten de justitiële keten. 

Onder andere met de Ministerie van Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en SOAW. Top C werkt 

verder nauw samen met een groot aantal partners, zoals Stichting AJJC, UO Reclassering, 

gevangenis SDKK, politiekorps KPC, Gezinsvoogdij-instelling, Centrum Familie en Jeugd, Kas di 

Bario, 1000 Hoben na Trabou, Wit Gele Kruis, Departamentu Salu Hubenil, Sentro pa Inovashon i 

Guia Edukashonal (SIGE), schoolbesturen RKCS, VPCO en DOS en stichtingen zoals YAVE, 

Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) en Stichting Accretio. Een integrale en intensieve 

benadering, waarbij elke betrokken organisatie bijdraagt aan een effectieve aanpak van de jongere 

en diens familie, is waar de Top C aanpak voor staat.

Aan het begin van de aanpak is er op basis van een aantal criteria een selectie gemaakt van 

jongeren binnen de samenleving die de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor de stijging van 

het aantal high-impact crimes op Curaçao. In eerste instantie is er een lijst samengesteld van 34 

jongeren en jongvolwassenen. Gekeken is naar jongeren met de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar 

die in de laatste 5 jaar meerdere malen in aanraking zijn gekomen met justitie, waarvan minimaal 

1 keer voor een high-impact delict. Elk jaar wordt deze lijst uitgebreid aan de hand van de 

gehanteerde criteria. Het Openbaar Ministerie heeft de Top C lijst inmiddels uitgebreid. Er zijn in 

totaal 22 jongeren aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd. 

Met in totaal 56 jongeren op de Top C lijst zullen het OM en alle belangrijke ketenpartners hun 

intensieve samenwerking voortzetten en zal men zich zoveel mogelijk inzetten voor een veiligere 

samenleving op Curaçao. Daarbij dient naast repressie ook aandacht te zijn voor preventie, 

waarbij niet alleen de Top C’er de nodige aandacht krijgt, maar ook broertjes, zusjes en kinderen 

van de Top C’ers. Structurele knelpunten zoals vroegtijdig schooluitval, arbeidsmogelijkheden en 

woonvoorzieningen worden in de aanpak gesignaleerd en aangepakt, waarbij desbetreffende 

ministeries en instanties zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheid wordt gewezen in 

een effectieve aanpak van criminaliteit onder jongeren en jongvolwassenen. Alleen op deze 

manier wordt ervoor zorggedragen dat structurele problemen die ten grondslag liggen aan 

criminaliteit onder jongeren en jongvolwassen effectief en duurza


am wordt aangepakt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: