KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

​Doorzoekingen en arrestaties in onderzoek Pompei

​Doorzoekingen en arrestaties in onderzoek Pompei

Vanmorgen, 1 november 2016, hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in de bordelen 

van El Capitan en Petit Chateau te St. Maarten (en de bijbehorende kantoren). Deze 

doorzoekingen zijn het resultaat van een langdurig opsporingsonderzoek van het 

Recherche Samenwerkingsteam (RST) te St. Maarten, dat de naam ‘Pompei’ draagt.

Bij de doorzoekingen krijgt het RST assistentie van het Korps Politie Sint Maarten 

(KPSM), de Koninklijke Marechaussee en de Landsrecherche. De doorzoekingen vinden 

plaats onder leiding van de rechter-commissaris en vier officieren van justitie.

De verdachten E.R.M. (65, eigenaar van de bordelen), D.F. (54, manager van de El 

Capitan), L.M.A.R. (50, manager van Petit Chateau) en R.L.R. (47, management 

assistent) zijn aangehouden in verband met vuurwapenbezit, mensenhandel 

(uitbuiting), illegale tewerkstelling en mensensmokkel. De woning van E.R.M. is ook 

doorzocht.

Onder meer zijn administratie, een vuurwapen en digitale gegevensdragers in beslag 

genomen. Tevens zijn in totaal 29 vrouwen uit de Dominicaanse Republiek en Colombia 

aangetroffen. Het merendeel beschikte niet over geldige verblijfspapieren. Zij zullen 

worden overgedragen aan de immigratiedienst om te worden uitgezet.

In verband met het afpakken van crimineel vermogen zijn er ook vijf auto’s, twee boten, 

4 vrachtwagens, één graafmachine, horloges en contant geld in beslag genomen. 

Misdaad mag niet lonen.

De hoofdofficier van justitie heeft inmiddels de Minister van Justitie in overweging 

gegeven om de bordelen te sluiten door de vestigingsvergunningen voor de beide 

bordelen te schorsen. 

Searches and arrests made in Pompei investigation

Officers of the Kingdom Detectives Cooperation Team, RST, assisted by members of the 

St. Maarten Police Force (KPSM), the Dutch Royal Marechaussee and the National Detectives Agency held searches on November 1, 2016 at the brothels El Capitan and 

Petit Chateau including secondary offices. The searches were the result of a lengthy 

investigation by the RST code named “Pompei”. The searches were led by four 

Prosecutors and in the presence of an Investigative Judge.

The suspects E.R.M. (65, owner of the brothels), D.F. (54, manager of El Capitan), 

L.M.A.R. (50 manager of Petit Chateau) and R.L.R. (47, assistant to the management) 

were arrested in connection with illegal possession of firearms, human trafficking 

(exploitation), illegal employment and human smuggling. E.R.M.’s house was also 

searched.

Documents, a firearm and digital data carriers were confiscated. Also, a total of 29 

women from the Dominican Republic and Colombia were present. The majority did not 

have valid permits. They will be handed over to the immigration authorities to be 

deported.

In connection with efforts to recover proceeds of crime five cars, two boats, four trucks, 

one backhoe, watches and cash money were confiscated. After all crime does not pay.

In the meantime the Chief Prosecutor asked the Minister of Justice to take into 

consideration to close the brothels by suspending their business licenses.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: