​PG di Reino a topa na BoneiruPG’s uit Koninkrijk bijeen op BonaireAG’s from the Kingdom meet on Bonaire

​PG di Reino a topa na Boneiru

PG’s uit Koninkrijk bijeen op Bonaire

AG’s from the Kingdom meet on Bonaire
KRALENDIJK – Prokuradó-general di Kòrsou, Sint Maarten i islanan BES, Guus Schram, tabata djamars 1 di november2016 huéspet di e reunion bi-anual di PG-nan di Reino. E biaha aki e reunion a tuma lugá na Boneiru. 

Dos biaha pa aña PG-nan di Kòrsou, Sint Maarten, islanan BES, PG di Aruba i un miembro di kolegio Ulandes di Procureurs-generaal ta topa otro. Ta tratá entre otro e preparashon pa e “Justitieel Vierpartijen Overleg” (e biaha aki 10 di yanüari na Aruba). Ta trata hopi biaha sinkronisashon di puntonan riba tereno hudisial i koperashon entre pais. E interkambio di PG-nan tin komo meta pa laga Ministerio Públikonan di e diferente paisnan benefisiá mas tantu ku ta posibel di e hecho ku nan ta traha denter di e mesun Reino Ulandes.

E biaha aki Theo Bot, miembro di Raad voor de Rechtshandhaving tabata invitá pa papia ku tokante estado di aplikashon di lei i e manera ku por saka mas tantu rendimentu for di e investigashonnan i rapòrtnan ku Raad voor de Rechtshandhaving ta emití. Banda di esei e PG-nan a interkambiá di idea I a traha sita konkreto kon por mehora i intensive koperashon entre Landsrecherche di Kòrsou, Sint Maarten i Aruba ku Rijksrecherche di Ulanda Esaki tabata follow-up di un punto ku a keda trata anteriormente durante e reunion di mas resien di PG-nan, na unda a papia ku hefe nan di Landsrecherche di e paisnan i direktor di

Rijksrecherche.

Na final di e enkuentro na Boneiru a hiba bishita di kortesia serka representante di reino, sr. Gilbert Isabella i Gezaghebber Edison Rijna. Tambe a topa ku hefe di kuerpo di polis KPCN, na unda a trata entre otro e típiko ta kon e kuerpo di polis ta anda i atendé awor despues di morto violento di polis Ferry Bakx. A tende kon polis I kon e kuerpo ta atendé ku esaki.
PG’s uit Koninkrijk bijeen op Bonaire
KRALENDIJK – De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden, Guus Schram, was dinsdag 1 november gastheer van het halfjaarlijkse Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg), dat ditmaal plaatsvond op Bonaire.

Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en een lid van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (10 januari a.s. in Aruba), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.

Voor deze editie was Theo Bot, lid van de Raad voor de Rechtshandhaving, uitgenodigd om met de PG’s te spreken over de staat van de rechtshandhaving en de wijze waarop meer rendement kan worden gehaald uit de opvolging van de nuttige inspecties en rapporten van de Raad. Daarnaast hebben de PG’s ideeën uitgewisseld en afspraken gemaakt waarmee de samenwerking tussen de Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de Nederlandse Rijksrecherche kan worden verbeterd en geïntensiveerd. Daarmee kwam een vervolg op de bijeenkomst die in mei plaatsvond rond het vorige KPG-overleg, waarin met de diensthoofden van de Landsrecherches en de directeur van de Rijksrecherche al over dit overwerp werd gesproken.

Na afloop van het KPG-overleg werden kennismakingsbezoeken gebracht aan Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella en gezaghebber Edison Rijna. Daarnaast was er een ontmoeting met de korpsleiding van het KPCN, waarbij onder andere werd gesproken over hoe het politiekorps er momenteel voor staat en welke gevolgen de gewelddadige dood van diender Ferry Bakx heeft gehad voor Bonaire, en voor het korps in het bijzonder.
AG’s from the Kingdom meet on Bonaire
KRALENDIJK – The Attorney-general of Curaçao, Sint Maarten and the BES-islands, Guus Schram, hosted on Tuesday November 1st the bi-yearly meeting of Attorneygeneral’s in the Kingdom. This time the meeting was held on Bonaire.

Twice a year the AG’s of Curaçao, Sint Maarten and the BES-islands, Aruba and AG’s member of the Dutch ‘College van Procureurs-generaal’ meet and consult on several matters. Besides the preparation of the Judicial Four Parties Meeting (on January 10 in Aruba), also other matters are discussed. These often relate to the coordination of investigation and prosecution and mutual cooperation. The AGconsultation therefore seeks the Public Prosecutor’s Offices of the different countries to benefit as much as possible from the fact that they operate within the same Kingdom.

For this edition Theo Bot, a member of the Council for Law Enforcement, was invited to speak with the AG’s about the state of the law and how more efficiency can be reached from the succession of useful inspections and Council reports. In addition, the AG’s exchanged ideas and agreed that cooperation between the National Detectives Agency’s (Landsrecherche) of Curaçao, Sint Maarten and Aruba and the Dutch National Criminal Investigation can be improved and intensified.

This was a follow up to the meeting that took place in May during the previous AG’s consultation, were talks were held with the heads of the National Detectives Agency of Curaçao and Sint Maarten and the Director of the State Investigation Department.

After the meeting of AG’s a visit was realized to the Dutch Representative of the BES-islands, Gilbert Isabella and Island Governor Edison Rijna. There was also a meeting with the leadership of the KPCN. One of the many topics was how the police force is currently handling the consequences after the violent death of policeofficer Ferry Bakx. How this has affected the community and the police-force in particular.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: