Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft afgelopen maandag uitspraak gedaan op het door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (‘de Bank’) ingediende klaagschrift tegen de inbeslagname van gegevens tijdens de huiszoeking bij de Bank op 6 oktober jl. in het kader van het strafrechtelijk onderzoek tegen de heer Tromp privé.

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft afgelopen maandag uitspraak gedaan op het door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (‘de Bank’) ingediende klaagschrift tegen de inbeslagname van gegevens tijdens de huiszoeking bij de Bank op 6 oktober jl. in het kader van het strafrechtelijk onderzoek tegen de heer Tromp privé. Blijkens de uitspraak heeft het Gerecht de Bank in het gelijk gesteld voor wat betreft het standpunt dat voor de huiszoeking geen toestemming was gegeven door het Gemeenschappelijk Hof. De visie van het Openbaar Ministerie en de Rechter-Commissaris, dat met het Gemeenschappelijk Hof ook de RechterCommissaris wordt bedoeld, acht het Gerecht onjuist. Aangezien de procedure voor de Bank tot doel had duidelijkheid te verkrijgen over de juistheid van die redenering, is de Bank in zoverre tevreden met de uitspraak.

Het oordeel van het Gerecht dat ondanks het ontbreken van toestemming van het Gemeenschappelijk Hof de huiszoeking als gevolg van een formaliteit niet onrechtmatig is geweest – de wetgever op Curaçao heeft bij de invoering van het Bankstatuut in 2010 per abuis niet de laatste versie vastgesteld – acht de Bank echter niet juist. Het Bankstatuut is namelijk rechtsgeldig vastgesteld en afgekondigd en de geringe verschillen tussen de op Curaçao en Sint Maarten afgekondigde versies zijn door de wetgever in 2011 onderkend en hersteld. Deze kwestie is tijdens de zitting niet aan de orde geweest en tegen de tussenuitspraak van het Gerecht staat geen rechtsmiddel open.

De Bank herhaalt dat zij met inachtneming van haar geheimhoudingsplicht, welke de RechterCommissaris en het Openbaar Ministerie zoals toegezegd bij het doorzoeken van de in beslag genomen gegevens zullen eerbiedigen, haar volledige medewerking aan het onderzoek tegen de heer Tromp privé zal blijven verlenen.

Willemstad, 11 november 2016 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

banko-central-logo-1192016

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: