​Gister zijn er zowel op Aruba als op Curacao herinneringsmedailles uitgereikt.


Gister zijn er zowel op Aruba als op Curacao herinneringsmedailles uitgereikt.

Op Curacao werd dit gedaan door de minister van de Defensie en de gouverneur van Curacao. Op Aruba werd dit gedaan door de gouverneur van Aruba. Deze medailles waren enerzijds voor de inzet op Dominica na de passage van tropische storm Erika, in het najaar van 2015. Anderszijds werden er medailles uitgereikt voor militairen die hebben deelgenomen aan een Vessel Protection Detachment: een beveiligingsteam voor koopvaardijschepen die nabij de kust van Afrika door gebieden varen waar er een piratendreiging bestaat.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: