Data inhoudelijke behandeling verzoeken wanbeleid Overheid NV’s vastgesteld

Data inhoudelijke behandeling verzoeken wanbeleid Overheid NV’s vastgesteld

Willemstad – Na de regiezitting van 30 november jl. in verband met verzoeken tot vaststelling van wanbeleid bij Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou heeft het Hof op 20 december een beschikking gegeven. Hierbij heeft het Hof vastgesteld dat de inhoudelijke behandeling op 21 en 22 maart 2017 zal volgen.

Verder heeft het Hof naar aanleiding van hetgeen op de regiezitting is aangevoerd, beslissingen gegeven over de vraag wie als belanghebbenden worden opgeroepen en hoe het dossier wordt samengesteld.

In het huidige stadium heeft het Hof geen oordeel op de vraag of er sprake is geweest van wanbeleid en wie daarvoor (mede)verantwoordelijk is of zijn.
klik hier: https://www.dropbox.com/s/hv4fsplj7f8m3xc/Beschikking%2020%20december%202016.pdf?dl=0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: