Overheid Waarborgt Luchtverbindingen

ministerio-di-desaroyo-ekonomiko

Willemstad – De regering heeft gisteren ingestemd met het advies van de Commissie van Wijzen hoe cruciale luchtverbindingen voor Curaçao behouden kunnen worden en tot een robuuste luchtvaartmaatschappij gekomen kan worden. De Commissie was ingesteld nadat InselAir de regering had benaderd met het verzoek om een financiële bijdrage. Hoewel de overheid uit principe geen steun aan private bedrijven geeft, weegt het sociale en economische belang van het behoud van de luchtverbindingen op dit moment zwaarder.

De Commissie heeft, in de zeer korte tijd die beschikbaar was, een uitgebreid onderzoek gedaan naar de financiële en operationele uitdagingen waar de maatschappij mee geconfronteerd wordt. Uit dit onderzoek is gebleken dat de maatschappij inderdaad met acute cashflowproblemen problemen wordt geconfronteerd, wat de bedrijfsvoering aantast. Er moet snel in een oplossing worden voorzien om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie geadviseerd om, onder voorwaarden, financiële steun te verstrekken. De belangrijkste voorwaarde is dat de overheid voldoende toezicht kan uitoefenen op en zeggenschap heeft in de organisatie, zowel als aandeelhouder, in de Raad van Commissarissen en in de directie. Aangezien de steun uit publieke middelen wordt gefinancierd, zal deze stem, voor zover het publiek belang aangaat, doorslaggevend kunnen zijn.

Uitgangspunt hierbij is dat op korte termijn operationele stabiliteit wordt gerealiseerd en financieel weer gezond is. Hierbij worden natuurlijk de crediteuren en financiers bij de afspraken betrokken. Het doel is dat een gestabiliseerde maatschappij weer interessant is voor een strategische partner zodat op korte termijn een duurzame oplossing gevonden wordt en de overheid zich weer kan terugtrekken. De regering heeft de Commissie gevraagd om zo spoedig mogelijk tot een overeenkomst met de huidige aandeelhouders van InselAir te komen. Hierin moeten de afspraken over het stabilisatieplan, de begroting, de invulling van het toezicht en de zeggenschap en de wijze van participatie zijn vastgelegd.
img-20161223-wa0005

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: