​OM seponeert zaken tegen politieagent en burger / Prosecutor’s Office dismisses cases against police officer and citizen


OM seponeert zaken tegen politieagent en burger

Op 2 november 2016 is op Sint Eustatius een vechtpartij gemeld, waarbij een agent buiten diensttijd met zijn vuurwapen zou hebben gedreigd in een ruzie met een burger. Hierna is op 3 november 2016 een strafrechtelijk onderzoek gestart, waarbij  de agent en later ook een burger als verdachten zijn aangemerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door de Landsrecherche van Sint Maarten onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Naast de genoemde verdachten, zijn tijdens dit onderzoek een 12-tal getuigen gehoord. In beide zaken oordeelt  het OM dat er verder geen vervolging dient te worden ingesteld. Het OM seponeert beide zaken. In de zaak tegen de burger komt het OM tot het oordeel dat er deels sprake is van onvoldoende overtuigend bewijs, deels van beledigingen en duwen en trekken over en weer. Voor het overige geldt dat de betreffende burger al geraakt is door hetgeen zich bij het incident heeft voorgedaan en het onderzoek na afloop. In de zaak van de agent acht het OM het aannemelijk dat de agent de indruk had dat de burger mogelijk een wapen zou gaan trekken, omdat deze in het heetst van de confrontatie, waarbij de agent ook al zou zijn geslagen, naar zijn broeksband greep. Gelet hierop is er voor de agent sprake geweest van een door hem veronderstelde noodweersituatie, waarin hij zich mocht verdedigen. Gelet op het hele verloop van de confrontatie is deze veronderstelling voorstelbaar, zo oordeelt het OM.

Prosecutor’s Office dismisses cases against police officer and citizen
A brawl had been reported on November 2, 2016 on St. Eustatius in which an off-duty police officer is said to have threatened a resident with his gun during a fight with.

On November 3, 2016, a criminal investigation was launched, whereby the police officer and later a civilian were identified as suspects. The investigation was conducted by the National Detectives Agency of Sint Maarten, led by the Prosecutor’s Office. Besides the two suspects, a total of 12 witnesses were heard during the investigation.
In the both cases the Prosecutor’s Office considers that no further prosecution of the suspects should be initiated and has dismissed both cases.
In the case against the civilian is the Prosecutor’s Office comes to the conclusion that there was a lack of convincing evidence partly from insults and pushing and pulling back and forth. In all other respects the civilian in question has been affected by what had occurred during the incident and the investigation launched afterwards.
In the case of the police officer the Prosecutor’s Office considers that it can be assumed that the officer was under the impression that the civilian would have possibly draw a weapon, because in the heat of the confrontation, whereby the officer would have received blows, the citizen reached for his waistband. In view of this, there had been a supposed self-defense situation, in which the officer was allowed to defend himself. Regarding the entire course of the confrontation, this assumption is conceivable the Prosecutor’s Office concluded.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: