Speech delegatieleider St Maarten Sarah A Wescot Williams IPKO 2017

s2320006

Geachte Voorzitters en Collega’s Parlementariërs uit de vier landen van het Koninkrijk.
Un kordial saludo na Gobierno, Parlamento i pueblo di Korsou.
Voor mij is het wederom een waar genoegen u hier te mogen toespreken als Voorzitter van de Staten van Sint Maarten en leider van de Sint Maartense delegatie.
Tijdens het laatstgehouden IPKO in Den Haag in juni vorig jaar, zijn zoals gewoonlijk diverse onderwerpen besproken. In de tussentijd zijn er in zowel Curaçao als Sint Maarten in september 2016 verkiezingen gehouden, gevolgd door de ontbinding van de Staten en de installatie van een nieuwe Staten. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag gehad op de voorbereiding van het IPKO. De Curaçaose delegatie maakte zich aanvankelijk zorgen over de doorgang van het IPKO, maar na goed overleg tussen de vier landen is besloten om vanwege de continuiteit dit overleg toch door te laten gaan. Dit is maar goed ook, want gelet op de agenda zijn er heel veel onderwerpen die (nog steeds) de aandacht van het IPKO vergen. Wel is er besproken dat er aan het eind van dit IPKO geen gebruikelijke Afsprakenlijst zal worden opgesteld en ondertekend. Desondanks is mijn hoop dat wij in alle openheid verder kunnen spreken over de onderwerpen die van belang zijn voor alle volken van het Koninkrijk.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om het gastland Curaçao van harte te bedanken voor de organisatie van het IPKO. Masha danki!

De geschillenregeling is wederom een agendapunt voor dit IPKO. De discussie hieromtrent is al enige tijd gaande. Tijdens het laatste IPKO zijn grote stappen gemaakt. Het IPKO heeft een duidelijk signaal aan de regeringen van het Koninkrijk en de Koninkrijksregering afgegeven en de Statendelegaties van de drie eilanden hebben een ontwerp Rijkswet bij het IPKO en hun respectievelijke regeringen ingediend. De verdere procedure van het ontwerp alsmede de voortgang dat de Koninkrijksregering heeft geboekt ten aanzien van dit onderwerp zullen centraal staan tijdens dit IPKO.
Eveneens op de agenda staat het ontwerp Initiatiefrecht Rijkswet aan de Staten. In haar voorlichting heeft de Raad van State van het Koninkrijk deze mogelijk als een mogelijk alternatief aangedragen om het democratisch deficit binnen het Koninkrijk enigszins te helen. Dit onderwerp sluit nauw aan bij het “het Ideale Koninkrijk in 2040”. Dit onderwerp komt af en toe in de publiciteit wegens initiatieven van individuele parlementariers, maar het is goed dat het IPKO als geheel de eerste stappen zet om de discussie over dit onderwerp op gang te brengen.
Ondwerpen zoals economische kansen binnen het Koninkrijk, klimaatverandering en energie, jeugd en jongeren, Constitutioneel Hof etc. zullen ook de reveu passeren gedurende deze week. Al met al, een divers, interessant en bruisend programma dat ons genoeg stof tot bespreking en nadenken zal geven deze week.
Ik dank u zeer voor uw aandacht.
Dit gezegd hebbende voorzitter, wens ik u allen een vruchtbaar en prettig overleg toe.

Sarah A. Wescot-Williams
Willemstad, 10 januari 2017

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: