Floris Suite Hotel de nummer één producent van Expedia / Floris Suite Hotel the number one producer with Expedia

expedia-teamfrank-holtslag

Floris Suite Hotel de nummer één producent van Expedia

Floris Suite Hotel Spa en Beach Club was volgens Expedia, het grootste online reisbureau ter wereld, het meest populaire hotel op Curacao in het jaar 2016. Floris Suite Hotel positioneerde zich een aantal jaren geleden als het enige adult-only hotel op het eiland Curaçao. In die tijd werd dit beschouwd als een vrij grote en riskante stap. Voornamelijk omdat het hotel naast het adult-only concept, ook gastvrij is voor haar homoseksuele klantenkring. Natuurlijk zijn ook zakelijke klanten, traditionele koppels en singles van harte welkom in het hotel. Dit heeft tot nu toe bewezen een groot succes te zijn.

Eerder deze maand werd het management van het hotel op de hoogte gesteld dat Floris Suite Hotel volgens Expedia de beste producent op het eiland is. Bij geen enkel ander hotel op Curacao werden zoveel overnachtingen via Expedia geboekt dan bij het Floris Suite Hotel. Dit is al helemaal interessant omdat Floris Suite Hotel bij lange na niet het grootste hotel op het eiland is met slechts 72 suites. De General Manager Frank Holtslag is erg blij met de resultaten. ”We werken heel hard om dit te realiseren. We kennen de tools die Expedia biedt door en door en we maken hier dan ook zo goed mogelijk gebruik van, met geweldige resultaten als gevolg. Expedia heeft een enorme distributie. Iets wat wij als onafhankelijk hotel nooit alleen zouden kunnen bereiken. Expedia is een uitbreiding van onze sales force en we zijn erg trots op onze samenwerking.’’

”Floris Suite Hotel heeft de beste decembermaand sinds 2008 en het eerste kwartaal van 2017 ziet er veelbelovend uit. Floris Suite Hotel doet het goed op de Noord-Amerikaanse markt, alsmede op de Europese markt. Expedia is een fantastische partner voor onder andere deze bestemming en we kijken uit naar een zeer prettige samenwerking in 2017.’’

=======================

Floris Suite Hotel the number one producer with Expedia

Floris Suite Hotel – Spa and Beach Club was the most popular hotel in 2016 on Curacao with the largest online travel agency in the world: Expedia. Floris Suite Hotel has positioned itself a number of years ago as the first adult only hotel on the island of Curacao. At the time it was a big step and considered a little risky. Especially as the hotel is open about being welcoming to a gay clientele among others. But not limited to. Corporate clients, traditional couples, singles are all welcome. It has proven to be a great success.

Earlier this month the management of the hotel was notified that Floris was the best producer on the island with Expedia Travel. Expedia is the largest online travel agency in the world. No other hotel on Curacao received more room nights from Expedia than Floris Suite Hotel. This is even more interesting as Floris is not the largest hotel on the island with only 72 suites. General Manager Frank Holtslag is very pleased with the results. ‘’We work very hard to make it happen. We know the tools that Expedia provides in and out and we use it to the max with great results. Expedia has enormous distribution. Something we as an independent hotel can never reach on our own. Expedia is an extension of our sales force and we are very proud of our working relationship.’’

‘’Floris experienced its best December month since 2008 and the first quarter of 2017 looks very promising. Floris Suite Hotel is doing well on the North American market as well as the European market. Expedia is a fantastic partner for the destination and we are looking forward to a very productive cooperation in 2017.’’

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: