Site icon KIKO TA PASANDO NOTISIA I INFORMASHON

GOBIERNU INTERINO A HURAMENTA

Advertisements

Willemstad 

Op 24 maart heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Koeiman eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten.  

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet Pisas: 

De heer G.S. Pisas 

Mevrouw S.V. Girigoria 

Mevrouw M.M. Esprit-Maduro 

De heer N. Veira Ribeiro  

De heer E.M. Goeloe 

De heer J.L. Cordoba 

Mevrouw L.D. Alberto 

Mevrouw R.D. Larmonie-Cecilia 

Genoemde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd. 

 

 

*** 

 

Exit mobile version