Site icon KIKO TA PASANDO NOTISIA I INFORMASHON

Toespraak van de Gouverneur van Curaçao Mw. L.A. George-Wout Ter gelegenheid van Koningsdagreceptie Op woensdag 26 april 2017

Advertisements

Toespraak van de Gouverneur van Curaçao Mw. L.A. George-Wout Ter gelegenheid van Koningsdagreceptie Op woensdag 26 april 2017
________________________________________________________________
Excellenties, geachte aanwezigen,
Morgen vieren we Koningsdag. Een mooie traditie waarbij ons koninkrijk oranje kleurt en overal ter wereld, op ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen, feestelijk stil wordt gestaan bij de vijftigste verjaardag van ons staatshoofd. Ook in de Caribische delen van het koninkrijk wordt Koningsdag uitbundig gevierd. Het is een feestdag die uitdrukking geeft aan de verbondenheid die we voelen met het koningshuis en het geeft de samenhorigheid weer zoals we die beleven binnen het koninkrijk en onze mensen onderling.

Dames en heren,
We staan aan de vooravond van een belangrijke dag, misschien wel de belangrijkste dag van dit jaar. Overmorgen mag u zich immers uitspreken over een nieuw te vormen volksvertegenwoordiging van ons prachtige land. Met uw stem bepaalt u de koers van Curaçao en daarmee onze toekomst. Het recht om te stemmen is een grote verworvenheid waarmee niet lichtzinnig moet worden omgesprongen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de weg naar de aanstaande verkiezingen werd gekenmerkt door bochten en kuilen. Het is dan niet altijd eenvoudig om op de juiste weg te blijven. Het zijn deze situaties die het belang van een rechtsstaat onderstrepen en het zijn deze situaties waarin we de kracht van het systeem van checks and balances, zoals we dat kennen binnen onze democratie, echt leren kennen en waarderen.

Exit mobile version