Na nomber di Rei Willem Alexander, Sra Gobernador Lucille George-Wout a kondekora 3 persona komo “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” i 7 persona komo “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

Na nomber di Rei Willem Alexander, Sra Gobernador Lucille George-Wout a kondekora 3 persona komo “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” i 7 persona komo “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.


WILLEMSTAD-

Op woensdagochtend 26 april 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille GeorgeWout, namens Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, tijdens een officiële ceremonie op het paleis van Fort Amsterdam de eer gehad om 10 Curaçaose burgers te mogen decoreren met een Koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange bijzondere verdiensten ten behoeve van de Curaçaose gemeenschap.

De volgende personen zijn gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding:

– Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer I.A.J. van Dooren Mevrouw I.C. Dwarkasing De heer A.D. van der Ree

– Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw R.M. Albertina De heer V.D. Daswani Mevrouw M.L. Barry-James De heer ir. J.Kleijn De heer C.M.C. Palacios Mevrouw L.P. Henriquez-Villareal Mevrouw R.E.C.N. Sintiago-Zimmerman

Op de foto:
De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout met de decorandi op het Paleis van Fort Amsterdam.

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: