Site icon KIKO TA PASANDO NOTISIA I INFORMASHON

Gabinete di Gobernador: Gabinete Rhuggenaath a huramenta

Advertisements

Willemstad

Op 29 mei 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Pisas eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten. 

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet 

Rhuggenaath:

• De heer E.P. Rhuggenaath

• Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

• Mevrouw M.M. Alcala-Wallé

• De heer Q.C.O. Girigorie

• De heer H.F. Koeiman

• De heer I.S. Martina

• De heer K.A. Gijsbertha

• De heer A.E. Konket

• Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn heer A.N.V. Begina en mevrouw E.M.D. Eisden, benoemd tot Gevolmachtigde Minister respectievelijk plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister.

Genoemde ministers en gevolmachtigde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd, met uitzondering van de ministers Martina en Jesus-Leito. Zij zullen vrijdag 2 juni de eed/belofte afleggen.

***

Exit mobile version