​Regiezitting strafzaak tegen Tromp 25 juli 2017 – Regiezitting kaso penal kontra Tromp 25 yüli 2017

Regiezitting strafzaak tegen Tromp 25 juli 2017
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft de heer Emsley Tromp gedagvaard terzake van belastingfraude.
De eerste zitting op 25 juli aanstaande zal een regiezitting zijn waar de verdediging
onderzoekswensen kan indienen en de rechter hier over een besluit neemt. Wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden hangt van dit mogelijke nadere onderzoek af.
Het onderzoek Saffier is begin 2016 gestart bij de Team Bestrijding Ondermijning (TBO, onderdeel
van de RST) naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte. In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de Centrale Bank en bij verdachte thuis. Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen.
Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5.5 miljoen gulden.
Dit gedeelte van het onderzoek is dit voorjaar afgerond en heeft geleid tot de dagvaarding voor 25 juli.
Het opsporingsonderzoek naar de overige feiten loopt nog door. Hier zal later een vervolgingsbeslissing over worden genomen.
Regiezitting kaso penal kontra Tromp 25 yüli 2017
Ministerio Públiko (OM) di Korsou a dagfar sr. Emsley Tromp relashoná ku froude di belasting.
E promé kaso den Korte ta 25 di yüli próksimo na momentu ku durante un regiezitting defensa por ekspresá nan deseo pa mas investigashon. Wes seguidamente ta tuma un desishon riba esaki. E fecha di tratamentu ku kontenido ta bai dependé si tin mas deseo pa mas investigashon.
E investigashon Saffier a inisiá na 2016 serka e Team Anti-korpushon (TBO, komo parti di RST) relashoná ku publikashonnan den prensa tokante posibel malversashon finansiero kometé dor di e sospechoso. Den kuadro di e investigashon a tene algun entrada hudisial, entre otro na Banko Sentral i na kas di e sospechoso. A skucha testigu i a risibí dokumentashon for di eksterior.
E investigashon a kondusí entre otro na e sospecho ku sr. Tromp deliberadamente no a hasi menshon na Servisio di belasting di entradanan di su ‘pensioenopbouw’ ku el a risibí durante e periodo di 2006 te ku 2014. Dor di esaki pais Kòrsou a pèrdè di gana alrededor di 5.5 mion florin.
E parti aki di e investigashon a términá i a kondusí na e dagfar pa 25 di yüli. E investigashon penal na e sobrá hechosnan ta kontinuá, Mas despues ta tuma un desishon pa persiguishon penal.
First session criminal trial against Tromp on July 25, 2017
The Public Prosecutor’s Office (OM) Curacao has summoned mr. Emsley Tromp on tax fraud. The first session on 25 July will be a court case where the defense can submit investigation requests. The judge will take a final decision on this. When the final court case (inhoudelijke behandeling) will take place depends on these possible further investigation.
The Saffier investigation started in 2016 at the Anti-corruption Team (TBO) as part of the RST and in response to persistent media reports about potential financial malpractice committed by suspect. In this investigation, a number of searches were conducted, including at the Central Bank on Curaçao
and at the suspects home. Witnesses have also been heard and documents were received from abroad.
The investigation led, among other things, to the suspicion that mr. Tromp did not deliberately pay all income received for his retirement benefit to the tax authorities over the period 2006 to 2014. The disadvantage for the country of Curacao is estimated at about 5.5 million guilders.
This part of the investigation was finalized this spring and led to the summons for July 25th.
The investigation into the remaining facts is still ongoing. The prosecution decision will be taken later

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: