​2 sospechoso ekstraditá awe pa USA – 2 verdachten vandaag uitgeleverd aan USA – 2 suspects extradited today to USA

2 sospechoso ekstraditá awe pa USA

Kòrsou a ekstraditá awe, 12 di yüli 2017, dos persona pa Estádos Unídos, nan ta M.L.D. (8 mei 1966, Repúblika Dominikana) i K.M.H. (22 yanüari 1959, Líbano. Tabata funshonarionan di Divishon Kriminalidat organisá di KPC ku a hasi e entrega di e dos sospechosonan na Hato na funshonarionan di US Marshalls di Estádos Unídos.

M.L.D. a subi avion pa Miami riba un vuelo di American Airlines, kustodiá pa US Marshalls. K.M.H. a subi riba un avion pa Merka ku a yega aki spesial pa hib’e èrport JFK na New York.

A detené L.D. dia 2 di yüli 2015 I K.M.H. dia 25 di mart 2016, pendiente pa e ekstradishon.

Tabata Korte Komun di Hustisia ku dia 3 di novèmber 2015 a konsehá positivo riba e petishon di ekstradishon dor di Estádos Unídos.  L.D. a bai kasashon kontra e desishon. Hoge Raad a rechasá sinembargo su petishon sinembargo dia 21 di mart 2017.

Korte Komun di Hustisia a disidí den kaso di K.M.H. positivamente dia 21 di yüni 2016 riba e petishon di ekstradishon.  El a bai kasashon na Hoge Raad. Su petishon a keda rechasá dia 18 di aprel 2017.

Gobernador di Kòrsou finalmente a disidí ámbos petishon komo akseptabel dia 22 di yüni 2017. 

Ámbos sospechoso ta sospechoso den kasonan diferente. Nan ta ser sospechá di konspirashon i/òf intento pa distribuí/eksportá/importá droga ilegal. H. ta tambe ko-sospechoso di R.K., R.K. i G.F. ku dia 15 di febrüari 2017 a keda ekstraditá pa Merka.

 

2 verdachten vandaag uitgeleverd aan USA

Curaçao heeft vandaag, 12 juli 2017, twee personen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, te weten M.L.D. (8 mei 1966, Dominicaanse Republiek) en K.M. H. (22 januari 1959, Libanon). Zij zijn door functionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) op de luchthaven Hato in Curaçao overgedragen aan de US Marshalls van de Verenigde Staten.

L.D. werd op 24 juli 2015 aangehouden en H. op 24 maart 2016, in met het oog op uitlevering aan de Verenigde Staten.

M.L.D. is onder begeleiding van de Marshalls naar Miami vertrokken met een vlucht van American Airlines. Voor de andere opgeëiste persoon, K.M.H., werd een vliegtuig ingevlogen om hem naar New York, JFK te brengen.

In de zaak van M.L.D had het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 3 november 2015 positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. L.D. was tegen dit positieve advies in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft bij arrest van 21 maart 2017 het beroep verworpen.

In de zaak van K.M.H. had het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 21 juni 2016 positief geadviseerd, ook K.M.H. ging daartegen in cassatie maar de Hoge Raad verwierp bij arrest van 18 april 2017 ook zijn beroep.

De Gouverneur van Curaçao heeft vervolgens op 22 juni 2017 beide uitleveringen toelaatbaar verklaard.

Beiden worden, in verschillende strafzaken, verdacht van samenspanning en/of poging tot distributie/uitvoeren/invoeren van verdovende middelen. H. is een medeverdachte van R.M.R, R.G.K en G.F., zij zijn eerder dit jaar, op 15 februari 2017 reeds uitgeleverd.

 

2 suspects extradited today to USA

Curaçao extradited today, July 12th 2017,  two suspects to the United States, namely M.L.D. (May 8, 1966, Dominican Republic) and K.M.H. (January 22, 1959, Lebanon). They were transferred to the US Marshalls of the United States by officials of the Organized Crime Division (DGC) at Hato Airport in Curaçao.

 

L.D. was arrested on July 24, 2015 and H. on March 24, 2016, pending extradition to the United States.

M.L.D. left Curaçao today on a flight by American Airlines under the guidance of the Marshalls to Miami. K.M.H. left Curaçao on a flight specially flown in to take him to New York, JFK.

The Joint Court of Justice had positively advised on 3 November 2015, on the extradition request from the United States for M.L.D.  The suspect L.D. went into cassation against this positive advice. The Supreme Court rejected however his appeal by judgment of 21 March 2017.

In the case of K.M.H. The Joint Court of Justice had advised positive on 21 June 2016, also K.M.H. went to the Supreme Court in the Netherlands (Hoge Raad) but the Supreme Court rejected his appeal by judgment of 18 April 2017. The Governor of Curacao then signed on 22 June 2017 for both extraditions.

Both are suspected of collusion and / or attempted distribution / execution / introduction of narcotics in various criminal cases. H. is a co-accused in the same case of R.M.R, R.G.K and G.F., already extradited earlier this year on February 15, 2017.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: