​Veroordelingen in zaak “Ostrich” op Sint Maarten

Veroordelingen in zaak “Ostrich” op Sint Maarten

Het Gerecht heeft woensdag 2 augustus 2017 in Philipsburg in de zaak “Ostrich” (struisvogel) uitspraak gedaan. 

“Ostrich” betreft het onderzoek bij de Immigratiedienst op de luchthaven van Sint Maarten waarbij 5 persionen werden verdacht van onder andere mensenhandel, omkoping, misbruik maken van hun functie als Immigratieambtenaar en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Het betreft een langdurig onderzoek, gestart in april 2016, met betrekking op de illegale toelating van buitenlanders, voornamelijk uit Jamaica, Haïti en Guyana. 

De hoofdverdachte J.M. (37 jaar, Dominicaanse Republiek) kreeg van de rechter een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden en wordt ontzet uit een ambtelijke functie voor een periode van 5 jaar.

Medeverdachte K.L.B. (35 jaar, Sint Maarten) wordt door het Gerecht veroordeeld voor het misbruik maken van haar ambtelijke functie, actieve omkoping, het vragen van steekpenningen en deelname aan een criminele organisatie welke als oogmerk had mensensmokkel en ambtelijke corruptie. Zij krijgt een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden en wordt ontzet uit een ambtelijke functie voor een periode van 5 jaar.  A.A.D. (43 jaar, Sint Maarten) werd door het Gerecht veroordeeld voor het misbruik maken van haar ambtelijke functie en deelname aan een criminele organisatie welke als oogmerk had mensensmokkel en ambtelijke corruptie. Zij kreeg een gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen en wordt ontzet uit een ambtelijke functie voor een periode van 5 jaar

Verdachten D.M.M. (33, Aruba) en B.M.B. (44 jaar, Sint Maarten) kregen vrijspraak. 

In de zaak tegen de hoofdverdachte zei de rechter het volgende: “Verdachte heeft zich in haar ambt van immigratiemedewerker gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan mensensmokkel en daaraan verwante misdrijven. Daarbij werkte zij samen met collega’s en anderen en nam aldus deel aan een criminele organisatie. Tegen betaling, dan wel als gunst voor een bekende, heeft zij keer op keer het vertrouwen dat in haar uit hoofde van haar ambt was gesteld geschonden. Waar zij er op had moeten toezien dat mensen zonder geldige verblijfstitel Sint Maarten  niet zouden inreizen, deed zij welbewust het omgekeerde. Mensensmokkel ondermijnt het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegaal verblijf in en illegale toegang. Door deze feiten juist als ambtenaar belast met grensbewaking te plegen, ondermijnt verdachte bovendien het vertrouwen dat burgers in de overheid stellen. Het Gerecht rekent verdachte haar handelen dan ook ernstig aan. Slechts een langdurige vrijheidsbenemende straf doet recht aan de ernst van de feiten. Het Gerecht heeft acht geslagen  op de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Zij is first offender, heeft de zorg voor een minderjarig kind en kampt met gezondheidsklachten. Deze omstandigheden, alsmede de vrijspraak voor enkele feiten als voornoemd, leiden ertoe dat enigszins van de eis van de officier van justitie zal worden afgeweken. Het feit dat verdachte haar ambt heeft misbruikt bij het plegen van misdrijven rechtvaardigt een langdurige ontzetting uit haar recht een ambt te bekleden. Het door verdachte vertoonde gebrek aan integriteit is niet te verenigen met het bekleden van een ambt”, aldus de rechter in Eerste Aanleg.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: