Door middel van dit bericht richt MPOWR zich tot iedereen die door het afgelasten van het Curaçao Ponton Festival enige vorm van financiële schade heeft geleden. 

Beste klanten, media en overige zakenrelaties, 

Door middel van dit bericht richt MPOWR zich tot iedereen die door het afgelasten van het Curaçao Ponton Festival enige vorm van financiële schade heeft geleden. In verband hiermee wil MPOWR het volgende toelichten.

Het Curaçao Ponton Festival werd door de organisatie Sumusica Curaçao B.V. georganiseerd. Tussen de organisator en MPOWR is een overeenkomst tot opdracht gesloten voor de marketing van het project.

De kaders van deze opdracht bestonden uitsluitend uit marketing- en PR-activiteiten door MPOWR namens Sumusica Curaçao B.V., welke opdracht conform de overeengekomen bepalingen en naar alle professionaliteit is uitgevoerd. Buiten de marketing van het project om, was MPOWR met geen andere taken en/of bevoegdheden belast. Hiermee droeg zij derhalve geen financiële verantwoordelijkheid voor het project.

Met het afgelasten van het Festival is de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende afspraken tussen de organisator en MPOWR direct tot een einde gekomen. MPOWR  had geen enkele inzicht noch inspraak op de omstandigheden die hiertoe hebben geleid en is genoodzaakt om zich van alle betrokkenheid ter zake te distantiëren.

Alle gedupeerden worden hierbij vriendelijk doch dringend verzocht om zich tot de organisator te richten voor het terugvorderen van hun geld. MPOWR is hiervoor niet aansprakelijk. Andere geïnteresseerden worden eveneens naar de organisator verwezen voor vragen en/of commentaar en/of informatie omtrent het Curaçao Ponton Festival.   

Mochten klanten van MPOWR als gevolg van de ontstane commotie zich enigszins benadeeld hebben gevoeld, biedt MPOWR daarvoor haar excuses. MPOWR hoopt tot slot op een spoedige en minnelijke afwikkeling tussen de organisator en alle gedupeerden.

Met vriendelijke groet,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: