Top C ‘tur wowo riba bo’ project krijgt fulltime medewerkers

Top C ‘tur wowo riba bo’ project krijgt fulltime medewerkers

 

WILLEMSTAD – Het project Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ heeft nu de beschikking over vijf fulltime projectmedewerkers, te weten drie casemanagers, een gezinscoach en een coördinator.

Middels een samenwerkingsverband tussen partners uit de justitiële- en zorgketen, is er bijna twee jaar geleden de inmiddels succesvolle aanpak Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ gestart. Deze aanpak beoogt de jeugdige veelpleger te doen stoppen met het plegen van veelal zware misdrijven door een intensieve aanpak van de jongere en diens directe omgeving gericht op straf, zorg en preventie door ook de jongere familieleden van de Top C’er in de aanpak te betrekken. Door middel van een persoonsgerichte benadering, wordt beoogt het aantal delicten die een grote impact hebben op de samenleving, zoals atrako’s sterk te verminderen. Er wordt intensief samengewerkt met  verschillende ketenpartners, zowel binnen als buiten de justitiële keten waarbij ook de andere ministeries, naast het Ministerie van Justitie in de aanpak worden betrokken. Een integrale en intensieve benadering, waarbij elke betrokken organisatie bijdraagt aan een effectieve aanpak van de jongere en diens familie, is waar de Top C-aanpak voor staat.

Met in totaal 77 jongvolwassenen op de Top C lijst zullen deze vijf medewerkers samen met alle betrokken ketenpartners hun intensieve samenwerking voortzetten en zal men zich zoveel mogelijk inzetten voor een veiligere samenleving op Curaçao. Daarbij dient naast repressie ook aandacht te zijn voor preventie, waarbij niet alleen de Top C’er de nodige aandacht krijgt, maar ook broertjes, zusjes en kinderen van de Top C’ers. Structurele knelpunten zoals vroegtijdig schooluitval, arbeidsmogelijkheden en woonvoorzieningen worden in de aanpak gesignaleerd en aangepakt, waarbij desbetreffende ministeries en instanties zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheid wordt gewezen in een effectieve aanpak van criminaliteit onder jongeren en jongvolwassenen. Alleen op deze manier wordt ervoor zorggedragen dat structurele problemen die ten grondslag liggen aan criminaliteit onder jongeren en jongvolwassen effectief en duurzaam wordt aangepakt.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: