Pensioenregeling voor Montessori School Foundation / Pension plan for Montessori School Foundation / Areglo di penshun pa Montessori School Foundation

Pensioenregeling voor Montessori School Foundation

 

The Montessori School Foundation, die onlangs de eerste authentieke Montessorischool heeft geopend in Curaçao, heeft voor haar personeel een collectief pensioen afgesloten bij pensioenverzekeraar ENNIA.

 

De start van The Montessori School in Damacor is de eerste fase van een groter project. Het project The Montessori Village is een meerjarenplan, waarbij Montessorionderwijs wordt aangeboden vanaf de geboorte tot en met 18 jaar. Daarnaast komt er een wooncomplex voor ouderen, waarbij met name dementerende ouderen een innovatief dagprogramma krijgen op basis van de Montessori-methode. Op locatie komt er ook vestigingsruimte voor kleine bedrijven en wordt er een onderzoek- en innovatiecentrum gerealiseerd.

 

“We hebben ons de afgelopen twee jaar bijna uitsluitend beziggehouden met de planning en uitvoering van de Montessori Village. Het project is ons grote doel en dit doel hebben we vervolgens opgedeeld in kleine, behapbare doelen. We waren op zoek naar een verzekeringspartner die bereid was om samen met ons te werken naar het grotere doel,” aldus Danielle Palm, voorzitter van The Montessori School Foundation en hoofd van de school.

 

The Montessori School Foundation heeft bij ENNIA een volledig pakket verzekeringen afgesloten voor zorg, schade, aansprakelijkheid en het collectief pensioen. “Het pakket heeft een dekkingsflexibiliteit dat past bij onze groei-ontwikkeling en activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat de ouders van de kinderen, studenten, partners en het personeel het gevoel van zekerheid hebben”.

“De samenwerking met ENNIA verliep vlot en soepel. Verzekeringsspecialist Shairlon Balentina heeft met ons de risico-analyse gedaan en aan de hand van onze wensen is een pakket samengesteld dat binnen de groei en filosofie past, dus ook zonder onder- of oververzekering. Voor het pensioen heeft accountmanager Tini Lasten op een duidelijke wijze de materie uitgelegd en gelijk alle berekeningen toegelicht.” zegt Palm.

 

Montessori: Vrijheid in gebondenheid 

The Montessori School biedt een veilige en stimulerende leeromgeving die aan de natuurlijke behoeften van het jonge kind tussen 18 maanden en 6 jaar tegemoetkomen. Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen kan ontwikkelen, onder de leiding van een ervaren montessoridocent en met behulp van speciaal ontworpen montessorimaterialen. 

Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als “vrijheid in gebondenheid. Voor meer informatie, bezoek de website montessori.cw.

 


Pension plan for Montessori School Foundation

 

The Montessori School Foundation, which recently opened the first authentic Montessori school in Curaçao, has taken out a collective pension for its staff with pension insurer ENNIA.

 

The start of The Montessori School in Damacor is the first phase of a larger project. The Montessori Village project is a multi-year plan, whereby Montessori education is offered from birth through 18 years of age. In addition, there will be a residential complex for the elderly, where especially those with dementia can enjoy innovative daily programs based on the Montessori method. Spaces for small businesses, as well as a research and innovation center, will also be developed.

 

“During the past two years, we have focused almost exclusively on the planning and implementation of the Montessori Village. This project is our ultimate goal, and we have subsequently divided this goal into small, manageable intermediate goals. We were looking for an insurance partner who is willing to help us achieve this ultimate goal,” said Danielle Palm, president of The Montessori School Foundation and head of the school.

 

The Montessori School Foundation has obtained a complete package of insurance policies from ENNIA for healthcare, damage, liability, as well as a collective pension plan. “The insurance package offers coverage flexibility, which prevents underinsurance or overinsurance, and is crucial for our continued growth and wide range of activities. We think it’s important that the parents, students, partners and staff can feel secure knowing everything is covered.”

 

“The collaboration with ENNIA went quickly and smoothly. Insurance specialist Shairlon Balentina did a risk assessment with us, and then an insurance package was created which works well with our preferences, our continued growth, as well as our Montessori philosophy. For the pension plan, Account Manager Tini Lasten explained everything thoroughly, including all the calculations,” says Palm.

 

Montessori: Freedom within limits

 

The Montessori School offers a safe and stimulating learning environment that meets the natural needs of young child between 18 months and 6 years of age. Montessori education is a carefully constructed teaching method whereby a child can develop much more at his own pace, using his own abilities, under the guidance of an experienced Montessori teacher and with the help of specially designed Montessori materials.

 

Montessori education is based on a flexible balance between freedom and a system of fixed rules, summarized as “freedom within limits”. For more information, visit the montessori.cw website.

 


 

 

Areglo di penshun pa Montessori School Foundation

 

The Montessori School Foundation ku resientemente a habri nan promé skol Montessori outéntiko na Kòrsou, a sera un areglo di penshun ku ENNIA pa nan personal.

 

Komienso di The Montessori School na Damacor ta promé fase di un proyekto mas grandi. E proyekto The Montessori Village  ta un plan ku ta kubri un kantidat di aña, kaminda ta ofresé enseñansa sigun e método Montessori for di nasementu te ku 18 aña. Banda di esaki ta bini un kompleho di bibienda pa hende grandi, kaminda entre otro hendenan grandi ku demensia por sigui un programa di dia inovativo basá riba e método di Montessori. Na e sitio ta bini espasio tambe pa kompanianan chikitu i lo realisá un sentro pa investigashon i inovashon.

 

“Ultimo 2 aña nos a dediká nos atenshon kasi eksklusivamente na planifikashon i ehekushon di e Montessori Village. E proyekto akí ta nos meta mas grandi,  i nos a partié den metanan mas chikitu ku ta mas fásil pa supervisá. Nos tabata buskando un partner den seguro ku ta dispuesto pa traha huntu ku nos i asina alkansá e meta mas grandi.”, sigun Danielle Palm, presidente di The Montessori School Foundation i kabes di e skol.

 

The Montessori School Foundation a sera un pakete kompletu di seguro serka ENNIA ku ta kubri kuido, daño, responsabilidat sivil i penshun kolektivo. “E pakete tin un flèksibilidat di kobertura ku ta kuadra ku nos aktividatnan di kresementu i desaroyo. Pa nos ta importante ku mayornan di e muchanan, studiantenan, partnernan i e personal por sinti nan mes sigur.”

“E koperashon ku ENNIA a kana fásil i lihé.  Eksperto di seguro Shairlon Balentina a hasi e análisis di riesgo ku nos i a base di nos deseonan a traha un pakete ku ta kuadra den  kresementu i filosofia di e organisashon , sin sera seguro di mas òf di ménos. Pa loke ta penshun accountmanager Tini Lasten a splika e materia i kalkulashonnan di un manera hopi  kla.” sigun Palm.

 

Montessori: Libertat enkuaderná.

The Montessori School ta ofresé un ambiente di edukashon sigur i  stimulativo ku ta yena e nesesidatnan natural di e mucha entre 18 luna i 6 aña.

Enseñansa estilo Montessori ta un método di edukashon kreá ku hopi dedikashon, kaminda un mucha ta desaroyá mas tantu posibel den su mes tèmpo eksplorando su abilidatnan,  ku guia di un dosente di Montessori eksperensiá i hasiendo uso di material spesialmente diseñá pa uso huntu ku e método Montessori.

Enseñansa estilo Montessori ta basá riba un balanse suave entre libertat i un kuadro di reglanan fiho, resumí komo “libertat enkuaderná ”. Pa mas informashon, bishitá e wèpsait  Montessori.cw.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: