KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

KARTA DI INFORMASHON PA KONSEHO INSULAR​​​​​​​​ (RAADSINFORMATIEBRIEF)

KARTA DI INFORMASHON PA KONSEHO INSULAR​​​​​​​​ (RAADSINFORMATIEBRIEF)

 

Estilo di gobernashon

E Karta di Informashon pa Konseho Insular aki ta bai tokante estilo di gobernashon i vishon di Kolegio Ehekutivo riba esei. Nos isla ta para dilanti di desafionan grandi manera kombatimentu di pobresa, pone nivel di fasilidat pa gruponan vulnerabel manera mucha, hende grandi i hende ku limitashon na òrdu, ‘upgrade’ infratruktura entre otro kamindanan, haf i èrpòrt, promové desaroyo ekonómiko sostenibel i por último pero no ménos importante: protekshon di nos kultura, nos norma- i balornan i nos rekursonan natural.

 

Akuerdo di koalishon

Dia 3 di aprel 2019 – dos siman despues di elekshon – e partidonan MPB i UPB a stipulá nan intenshonnan den un akuerdo di koalishon mutuo. Den esaki ambishon di ámbos partido pa signifikativamente mehorá kalidat di bida pa tur habitante di Boneiru a base di gobernashon sólido, desisivo i stabil ku e karakterístikanan integridat, efektividat, efisiensia, enfoke riba resultado, transparensia i koperashon ta duna direkshon. Esaki ta e motibu pakiko e partidonan den e akuerdo di koalishon a rekonfirmá nan kompromiso ku e Akuerdo Intergubernamental ku a sera na luna di novèmber di aña pasá, den kua a stipulá e ophetivonan di koperashon ku e ministerionan.

 

Gobernashon kolegial

Ta konvikshon di Kolegio Ehekutivo ku koperashon ta determinante pa un atendementu eksitoso ku e desafionan menshoná, ku kombatimentu di pobresa na promé lugá. Pa e motibu aki e diputadonan bou di presidensia di gezaghebber a skohe pa e modelo di gobernashon kolegial. Kada unu ta sòru pa su mes tareanan, pero e responsabilidat konhunto pa stimulá prosperidat i bienestar ta kore manera un liña kòrá mediante tur e portofolionan. Sirbi interes general ta vinkulá tur miembro dentro Kolegio Ehekutivo.

 

Konseho Insular

Kolegio Ehekutivo ta haña ku e modelo di konsenso no ta limitá su mes na ofisina prinsipal di gobernashon so. Pa maneho eskplisitamente ta buska sosten mas ámplio posibel den Konseho Insular, ku por sierto ta representashon di pueblo elegí. Den nos sistema dual Kolegio Ehekutivo ta prepará i ehekutá maneho, pero Konseho Insular tin e voto desisivo. Un Konseho Insular ku ta krítiko na un manera konstruktivo den un grado signifikante por kontribuí na kalidat di maneho. Pa e motibu ei Kolegio Ehekutivo eksplisitamente ta posishoná su mes habrí pa inisiativanan prosedente di Konseho Insular, sea ku nan ta bini di partidonan di koalishon òf di oposishon.

 

Komunidat

Ta deseo di Kolegio Ehekutivo pa envolukrá nos komunidat tambe mas estrechamente ku maneho pa medio di partisipashon aktivo. For di investigashonnan anterior a resultá ku nos poblashon tin tiki konfiansa den gobernantenan i polítikonan lokal. Esei mester tin nos tur su preokupashon. Integridat, transparensia, stabilidat i kumplimentu ku palabrashon ta yuda gana e konfiansa bèk. Por mira e manera ku nos Programa di Gobernashon (komo elaborashon konkreto di e akuerdo di koalishon) a bira realidat komo un promé paso. Mas ku 100 suidadano i organisashon a duna un aporte hopi útil. E resultado ta un Programa di Gobernashon pa e periodo 2019-2023 ku ta duna direkshon pa yega na un mihó Boneiru. E mésun aserkamentu nos ta skohe pa e Plan Maestro Boneiru 2030. Nos ta spera aporte di suidadanonan, organisashonnan, empresarionan i (tur) partido polítiko.

 

Ministerionan

Den Haag ta stipulá e velosidat i e grado den kua por atendé ku retrasonan. E Akuerdo Intergubernamental ku a keda realisá bou di e Kolegio Ehekutivo anterior i ku un mayoria grandi den Konseho Insular a akordá ta forma un fundeshi sólido pa un mihó koperashon entre Entidat Públiko i e ministerionan. Trahamentu ku gruponan di guia konhunto a resultá hopi efektivo i ya kaba a kondusí na resultadonan konkreto, entre otro riba tereno di tene awa pagabel, konstrukshon di bibienda sosial,  drecha i traha kaminda, akohida di mucha etc. E disposishon di e ministerionan pa hasi invershonnan grandi na fabor di komunidat boneriano ta suprayá e echo ku a restablesé konfiansa den gobernashon di Entidat Públiko Boneiru.

 

Huntu nos ta mas fuerte

Boneiru ta un isla chikitu ku desafionan grandi. Huntu nos ta mas fuerte. Doñonan di trabou i sindikatonan ta duna bon ehèmpel: den Diálogo Sentral nan ta logra surpasá diferensianan di opinion, pasobra nan ta pone interes di komunidat dilanti. Pa e motibu ei nos yamada pa enfoká ménos riba loke ta dividí nos i mas riba loke ta konektá nos komo gobernante i polítiko: sirbi interes general. No kontra otro, pero ku otro! Esaki ta e estilo di gobernashon ku segun nos ta kuadra mas ku un mihó Boneiru pa nos tur.           

 

 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF

 

Bestuursstijl

Deze Raadsinformatiebrief gaat over bestuursstijl en de v1s1e van het Bestuurscollege daarop . Ons eiland staat voor grate uitdagingen zoals het bestrijden van de armoede , het op orde brengen van het voorzieningen niveau voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en gehandicapten , het upgraden van de infrastructuur waaronder de wegen , de haven en het vliegveld, het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling en last but not least het beschermen van onze cultuur , normen en waarden en natuurlijke rijkdommen .

 

Coalitieakkoord

De partijen MPB en UPB hebben op 3 april 2019 twee weken na de verkiezingen – hun intenties vastgelegd in een onderling coalitieakkoord . Leidend is de ambitie van beide partijen de leef kwaliteit voor alle inwoners van Bonaire merkbaar te verbeteren op basis van deugdelijk , daadkrachtig en stabiel bestuur met de kenmerken integriteit , effectiviteit , efficiency, resultaatgerichtheid, transparantie en samenwerking. Reden waarom de partijen in het coalitieakkoord hun commitment hebben herbevestigd met het in november gesloten Bestuursakkoord waar in samenwerkingsdoelen met de ministeries zijn vastgelegd .

 

Collegiaal bestuur

Het is de overtuiging van het Bestuurscollege dat samenwerking bepalend is voor een succesvolle aanpak van de genoemde uitdagingen, met de armoedebestrijding voorop . Om die reden hebben de gedeputeerden onder voorzitterschap van de gezaghebber gekozen voor het model van collegiaal bestuur. Ieder draagt zorg voor zijn/haar eigen taken , maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid voohet stimuleren van welvaart en welzijn loopt als een rode draad dwars door alle portefeuilles. Het dienen van het algemeen belang is de verbindende factor binnen het Bestuurscollege

 

Eilandsraad

Het consensusmodel beperkt zich, als het aan het Bestuurscollege ligt, niet tot het bestuurskantoor. Voor beleid wordt nadrukkelijk een zo breed mogelijk draagvlak gezocht in de Eilandsraad , tenslotte de gekozen volksvertegenwoordiging. In ons duale systeem wordt beleid voorbereid en uitgevoerd door  het Bestuurscollege , maar heeft de Eilandsraad de beslissende stem .

Een constructief-kritische  Eilandsraad  kan  in belangrijke  mate  bijdragen  aan  de

kwaliteit van het beleid. Het Bestuurscollege stelt zich dan ook nadrukkelijk open voor initiatieven vanuit de Eilandsraad, of deze nu van de coalitiepartijen of de oppositie komen.

 

Samenleving

Het is de wens van het Bestuurscollege tevens de samenleving door middel van actieve participatie nauwer bij het beleid te betrekken . Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de bevolking weinig vertrouwen heeft in lokale bestuurders en politici. Dat moeten wij ons allen aantrekken. Integriteit , transparantie , stabiliteit en nakomen van afspraken helpen het vertrouwen terug te winnen . De wijze waarop het Bestuursprogramma (als concrete uitwerking van het coalitieakkoord) tot stand is gekomen, kan als een eerste stap worden gezien. Meer dan honderd burgers en organisaties hebben zeer nuttige input geleverd . Het resultaat is een Bestuursprogramma voor de periode 2019-2023 dat de richting aangeeft naar een beter Bonaire. Dezelfde aanpak kiezen wij voor het Masterplan Bonaire 2030. Wij hopen op inbreng van burgers, organisaties , ondernemers en (alle) politieke partijen .

 

Ministeries

Het tempo van en de mate waarin achterstanden kunnen worden aangepakt wordt mede bepaald in Den Haag. Het Bestuursakkoord dat onder het vorige Bestuurscollege tot stand is gekomen en door een ruime meerderheid in de Eilandsraad is geaccordeerd vormt een stevig fundament voor een betere samenwerking tussen het OLB en de ministeries . Het werken met gezamenlijke stuurgroepen blijkt zeer effectief en heeft reeds tot concrete resultaten geleid , onder meer op het gebied van het betaalbaar houden van water , de bouw van sociale woningen , het opknappen en aanleggen van wegen , kinderopvang etc. De bereidheid van ministeries tot het doen van forse investeringen ten gunste van de Bonairiaanse samenleving onderstreept dat het vertrouwen in het bestuur van het OLB is hersteld.

 

Samen sterker

Bonaire is een klein eiland met grote uitdagingen. Samen staan we sterker . Werkgevers en vakbonden geven het  goede voorbeeld : in de Centraal Dialoog slagen zij erin meningsverschillen te overbruggen omdat zij het belang van de samenleving voor ogen hebben. Vandaar onze oproep de focus minder te leggen op wat ons verdeelt en meer op wat ons als bestuurders en politici verbindt: het dienen van het algemeen belang. Niet tegen, maar met elkaar! Dat is de bestuursstijl die ons inziens past bij een beter Bonaire voor ons allemaal.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: