Regering en overheidsbonden ratificeren ‘Akkoord van Bramendi’ / Government and Civil Service Unions Curaçao ratify ‘Bramendi Agreement’ / Gobièrnu i sindikatonan ta ratifiká Akuerdo di Bramendi

Regering en overheidsbonden ratificeren ‘Akkoord van Bramendi’

 

Resultaat van bilaterale sociale dialoog over rechtstoestand van ambtenaren

 

Willemstad, 28 februari 2020 – Tijdens de vergadering van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), die op donderdag 27 februari j.l. werd gehouden, heeft de regering, vertegenwoordigd door de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Armin Konket en de voorzitters van de vijf overheidsbonden, die in het CGOA zijn vertegenwoordigd (ABVO, NAPB, SAP, STrAF en SITEK), het zogenaamde ‘Akkoord van Bramendi’ ondertekend. 

Het ‘Akkoord van Bramendi’ is het resultaat van de onderhandelingen die de partijen hebben gevoerd op 29 oktober 2019 waarbij zij overeenstemming hebben bereikt over een prioriteitenlijst inzake onderwerpen die gedurende een periode van zes maanden zullen worden behandeld in het CGOA-platform. Tevens hebben zij gezamenlijk een procedure afgesproken waarop die onderwerpen nader zullen worden uitgewerkt. 

Het CGOA is het geëigende, bij wet ingestelde, overlegplatform waarin de regering, vertegenwoordigd door de minister van BPD en de hierboven genoemde vijf vakbonden, verenigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV), overleg voeren inzake alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd. Meer informatie over het akkoord is te vinden op de website www.cgoacuracao.cw.

 

 

Government and Civil Service Unions Curaçao ratify ‘Bramendi Agreement’

 

Result of bilateral social dialogue on the legal status of civil servants

 

Willemstad, 28 February 2020 – During the meeting of the Central Organized Consultation in Civil Service Matters (CGOA), which was held last Thursday, February, 27, the Government of Curaçao, represented by the Minister of Governmental Affairs, Planning and Public Service (BPD) Mr. Armin Konket and the chairmen of the five government unions represented in the CGOA (ABVO, NAPB, SAP, STrAF and SITEK), signed the so-called ‘Bramendi Agreement’. 

 

The ‘Bramendi Agreement’ is the result of negotiations that took place on October, 29, 2019, during which parties agreed on a priority list of issues to be addressed in the CGOA platform over a period of six months. They also jointly agreed on a procedure for the further elaboration of these issues.

 

The CGOA is the appropriate consultation platform established by law, in which the government, represented by the Minister of BPD and the above mentioned five trade unions, united in the Central Commission of Trade Unions (CCvV), hold consultations on all matters of general interest regarding the legal status of civil servants, including the general rules under which personnel policy will be conducted. 

 

More information on the agreement can be found on the website www.cgoacuracao.cw.

 

 

Gobièrnu i sindikatonan ta ratifiká Akuerdo di Bramendi

 

Resultado di diálogo sosial bilateral tokante posishon hurídiko di empleadonan públiko

 

Willemstad, 28 febrüari 2020 – Durante e reunion di e plataforma Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) di djaweps 27 di febrüari 2020, Gobièrnu, representá pa Minister di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko (BPD) sr. drs. ing. Armin Konket, i e presidentenan di e sinku sindikatonan representá den CGOA, esta ABVO, NAPB, SAP, STrAF i SITEK, a firma e asina yamá ‘Akuerdo di Bramendi’. 

E ‘Akuerdo di Bramendi’ ta e resultado di negosiashonnan ku partidonan a hiba dia 29 di òktober 2019 unda nan a konkordá ku otro un lista di prioridat tokante temanan ku lo wòrdu trata den un periodo di seis luna den e plataforma di CGOA. Tambe partidonan a kumbiní un prosedura kon e diferente tema nan lo wòrdu elaborá.

 

CGOA ta e plataforma di konsulta indiká, ku su base den lei, unda gobièrnu, representá pa e minister di BPD i e sinku sindikatonan ariba menshoná, ku ta uní den e Komishon Sentral di Sindikatonan (CCvV) ta negoshá tokante tur e asuntunan hurídiko di ámtenarnan inkluso e reglanan general tokante e maneho di personal.

Mas informashon tokante di e akuerdo por wòrdu hañá riba e wèpsait www.cgoacuracao.cw

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: