KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Voorzorgsmaatregelen ivm COVID-19 UoC

l6 maart 2020
18212070 UoC
Betrefc m ootregelen Lvm. coro novirus (COV ID- I 9)
Geachte medewerkers en studenten.
In het verlengde van mijn schrijven d.d. | 3 maart 2020 bericht ik u als volgt.
Gebaseerd op de bezorgdheid en de angst die geconstateerd is onder studenten en het
personeel, heb ik ter versterking van de reeds ingevoerde maatregelen voor de UoC en om
de rust te herstellen het volgende besloten:
t. met ingang van dinsdag 17 maarttot en met dinsdag 24 maart 2020 is de UoC gesloten
voor haar studenten en het algemeen publiek. De studieruimte in de bibliotheek en
studieplel<ken elders op het terrein zijn niet toegankelijk. De UoC is volledig gesloten
voor studenten en derden;
de colleges vinden normaal doorgang maar op afstand (digitaal) of anders krijgen de
studenten werkopdrachten waaraan hij/zij via zelfstudie moeten werl<en;
alle digitale tentamens en/of opdrachten gaan normaal door; alle niet digitale tentamens
worden uitgesteld tot nader bericht;
studenten die op de campus wonen, moeten zich ophouden op de Campus. Ze mogen
zich uiteraard wel naar de Mensa begeven voor de maaltijden, maar niet verder dan
de aangegeven trens;
5. het personeel van de UoC bliift de werl<zaamheden normaal verrichten op de
werkplek. Met studenten wordt via de gangbare digitale platforms gecommuniceerd;
6. fysieke gesprelcken en/of meetings van het personeel met derden van buiten de UoC
kunnen voorlopig geen doorgang vinden op de UoC. Deze dienen via telefoon of via
een der gangbare digitale platforms te geschieden.
De beveiliging is gei’nstrueerd om nauwlettend toe te zien op naleving van bovenstaande
maatregelen. Voor alle vragen kunt u terecht bij de decanen van de faculteiten of de manager
van uw afdeling.
Wii zullen de o wat betreft het coronavirus op de voet blijven volgen en
indien nodi Gelieve uw universiteitsemail regelmatig te raadplegen voor
verd
i’. Francis de Lanoy
Rector Magnificus

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: