KAMARA DI KOMERSIO: RESULTADONAN DI ENKWESTA TA MUSTRA RIBA NESESIDAT PA INTRODUSI REDUKSHON DI ORARIO DI TRABOU / KAMER VAN KOOPHANDEL: RESULTATEN UIT ENQUETE WIJZEN OP NOODZAAK VOOR ARBEIDSTIJDVERKORTING

KAMARA DI KOMERSIO: RESULTADONAN DI ENKWESTA TA MUSTRA RIBA NESESIDAT PA INTRODUSI REDUKSHON DI ORARIO DI TRABOU
Willemstad— Kámara di Komèrsio resientemente a tene un enkuesta bou di
empresanan ku e meta pa haña un bista riba nesesidatnan di empresarionan pa
otro tipo di instrumento pa sobrebibensia di empresanan ku no a bini na remarke
pa programanan di sosten. En total 520 empresa a partisipá na e enkuesta. En
total esakinan ta representá 4.503 kupo di trabou.
Di e empresanan ku a partisipá 53,7%, representando 2.420 kupo di trabou, ta
kore riesgo grandi pa motibu ku nan tampoko a realisá sufisiente benta.
Di otro banda mester remarká, ku mas ku 19.000 empleado ta logra di mantené
un entrada na luna di aprel, kaminda e empresario, maske ku e no a logra ningun
benta, tin kostonan di 20% di e salario brutu pa su kuenta, plùs e primanan sosial.
Konsiderando ku e fondonan disponibel no ta alkansá pa tur empresa, mester
keda alerta pa e medidanan di lock down no dura ni un dia mas largu ku esaki ta
estriktamente nesesario, miéntras ku mester yega na un areglo pa redusí
orarionan di trabou pa por sigui mantené e kuponan di trabou despues di aprel.

● Di e 520 empresanan ku a partisipá na e enkuesta, 28,6% ta den e sektor di servisio
empresarial (inkluyendo makelar), 21% ta aktivo den sektor di turismo (inkluyendo agensia
di biahe, i servisio di kuminda), 17,3% ta aktivo den sektor di benta por mayor i detal, 7,7%
den sektor di servisio finansiero, 6,5% den servisio di ICT, 6,3% ta den sektor di
konstrukshon i 6,2% den sektor industrial i mantenshon. E sobra ta repartí entre e sektornan
di agrikultura, transporte, deporte i rekreashon.
● Mas o ménos 52,5% (272 empresa) a indiká di a hasi un petishon pa sosten den forma di
supsidio di salario bou di e areglo NOW.
● 92% di e empresanan su benta a kai mas ku 25% na luna di aprel 2020. Kompará ku luna di
aprel 2019 por konstatá ku: 61% di e empresanan a indiká di no tin ningun entrada, miéntras
ku 19,1% a mira un bahada di mas ku 50% di benta, 11,9% a mira nan benta kai ku entre 25
i 50%, miéntras ku den 8-% e benta a keda igual of a subi.
● 2.420 empleado ta den zona di peliger pa loke ta trata kupo di trabou. Serka e empresanan
ku a partisipá na e enkuesta tin 4.503 empleado ta laborá. Di esakinan 53,7%, pa ser eksakto
2.420 empleado, su kupo di trabou ta na peliger pa motibu ku e empresa den kual nan ta
laborá no a logra benta.
● Na tur tin 1.408 empleado ta laborá na empresanan ku a mira nan benta baha ku mas ku
25% (ekskluyendo esunnan ku benta a kai ku 100%).
● Manera a resultá for di e enkuesta, 2.420 kupo di trabou ta peligrá. Sin por realisá benta ta
nifiká basta lihé ku un empresa lo no por mantené ningun posishon pa largu tempu i ta nifiká
tambe ku e empresa lo tin ku terminá su aktividatnan. Konsiderando ku pa basta tempu kaba
ekonomia no ta kana manera por tabata, ta mas ku klaru ku den hopi kaso no tin un situashon
di reserva, i ku esaki, si e situashon di keda sera pa mas tempu dura, lo nifiká final di e
empresa, i den e kuponan di trabou envolví. E konklushon ta ku empresanan tin mester di
mas alternativa pa atendé ku e situashon penoso ku un i tur ta pasando aden; redukshon di
orario di trabou por nifiká salbashon pa empresa i trabou.

 

KAMER VAN KOOPHANDEL: RESULTATEN UIT ENQUETE WIJZEN OP NOODZAAK VOOR ARBEIDSTIJDVERKORTING

Willemstad—De Kamer van Koophandel heeft recentelijk een enquête afgerond
die erop gericht was om inzicht te krijgen in de behoefte aan andere beheers- en
overlevingsmaatregelen voor ondernemingen die niet in aanmerking zijn gekomen voor de steunregelingen. Er hebben 520 bedrijven meegedaan aan de enquête. Bij die groep zijn in totaal 4.503 arbeiders werkzaam. Hiervan is 53,7%, te
weten 2.420 werkenden, in de acute gevarenzone, aangezien deze bedrijven geen
omzet hebben kunnen behalen en ook niet in aanmerking zijn gekomen voor de
steunregelingen. Anderzijds hebben ruim 19.000 werknemers een inkomen over
de maand april kunnen behouden door de NOW-regeling, waarbij de werkgever
20% van het brutoloonsom bij moet dragen, plus de werkgeverslasten. Gezien de
niet-toereikende fondsen wordt erop aangedrongen om de lock-down geen dag
langer te laten duren dan dringend noodzakelijk is, en een instrument van een
arbeidstijdverkorting in te voeren.

 Van de 520 ondernemers c.q. bedrijven die gereageerd hebben blijkt dat 28,6% van de respondenten Zakelijke diensten (inclusief onroerend goed diensten) verleent, 21% is actief in
de Toeristische sector (dit is inclusief reisdiensten en voedselindustrie), 17,3% is actief in de
Handel (inclusief kleinhandel), 7,7% verleent Financiële diensten (met inbegrip van verzekeringsdiensten), 6,5% verschaft Computer- & informatiediensten, 6,3% doet aan Bouwactiviteiten en 6,2% zit in de Industrie (inclusief onderhoud). De rest, te weten 6,4%, is verdeeld onder Landbouw, Transport en Sport & recreatie.
 Circa 52,5% (272 bedrijven) heeft aangegeven dat zij een aanvraag hebben ingediend om in
aanmerking te komen voor een loonsubsidie onder het Ondersteuningspakket NOW.
 92% bedrijven met omzetdaling groter dan 25% in april 2020. Vergeleken met april 2019
geeft de maand april 2020 het volgende beeld: 61% van de bedrijven geeft aan geen opbrengst te hebben gerealiseerd, terwijl 19,1% een afname van meer dan 50% heeft geregistreerd, 11,9% zag haar omzet met tussen 25 en 50% dalen, terwijl de omzet gelijk is gebleven of is toegenomen bij 8% van de bedrijven.
 2.420 werkenden in acute gevarenzone. Bij de bedrijven die aan deze enquête hebben meegedaan zijn in totaal 4.503 arbeiders werkzaam. Hiervan is 53,7%, te weten 2.420 werkenden, in de acute gevarenzone, aangezien deze bedrijven geen omzet hebben kunnen behalen.
 In totaal zijn 1.408 werknemers werkzaam bij bedrijven met meer dan 25% omzetdaling
(exclusief die met 100% daling).
 Zoals eerder vermeld zijn er 2.420 arbeiders in de acute gevarenzone werkzaam bij de respondentbedrijven. Geen opbrengsten betekent al gauw dat het bedrijf deze situatie niet
lang zal kunnen volhouden. Indien er geen reserves waren opgebouwd (gezien de jarenlange recessie) betekent dit, dat deze uiteindelijk -als de lock-down situatie weer voort
moet duren- genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten. Uiteraard zullen er ook bedrijven zijn
die definitief zijn gesloten en de werknemers hebben moeten afvloeien. De conclusie is
dan ook dat het wel geboden is dat bedrijven die in een uiterst moeilijke situatie bevinden
meer mogelijkheden moeten hebben om de penibele situatie door te komen; arbeidstijdverkorting kan daarin van levensbelang zijn

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: