Moties Motie van het lid Van Dam c.s. over de detentiecapaciteit als voorwaarde voor financiële steun

Moties Motie van het lid Van Dam c.s. over de detentiecapaciteit als voorwaarde voor financiële steun

20 mei 2020
Motie van het lid Van Dam c.s. over de detentiecapaciteit als voorwaarde voor financiële steunLID VAN DAM C.S. Plenair debat – Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curacao en Sint Maarten… Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curacao en Sint Maarten (35443) Incidentele suppletoire begroting inzake

 

35443-4 20 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake

liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten)

MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.
Plenair debat – Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curacao en Sint Maarten…
Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curacao en Sint
Maarten (35443) Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba,
Curacao en Sint Maarten (35443) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake
voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (35459)
Motie van het lid Van Dam
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat — getuige de herhaalde rapportages van de voortgangscommissie en de raad |
voor de rechtshandhaving — de kwaliteit en de capaciteit van de gevangenis op Sint Maarten |
ver onder de gangbare humanitaire en mensenrechtelijke normen ligt;
constaterende dat de staatssecretaris bij brief van 5 april 2019 (voor de jaren 2019 en 2020)
als voorwaarde voor liquiditeitssteun aan het land Sint Maarten eisen heeft gesteld ten aanzien
van de detentiecapaciteit;
overwegende dat niet is in te zien waarom andere, reeds eerder geformuleerde voorwaarden
voor liquiditeitssteun nu wél als voorwaarde worden gehandhaafd en de eerder geformuleerde
voorwaarde ten aanzien van detentiecapaciteit nu niet;
verzoekt de regering bij enig volgend liquiditeitsverzoek van het land Sint Maarten de
detentiecapaciteit als voorwaarde te betrekken bij het verstrekken van volgende financiéle
steun,
en gaat over tot de orde van de dag,
Van Dam
Rosaaw
V foe R AAK

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: