Kamerbrief over tweede tranche liquiditeitssteun Curaçao en Aruba – Deelbetaling loonsubsidie

Kamerbrief over tweede tranche liquiditeitssteun Curaçao en Aruba – Deelbetaling loonsubsidie

Staatssecretaris Knops informeert de Eerste en Tweede Kamer over de verstrekking van de tweede deelbetaling van de tweede tranche liquiditeitssteun, ten behoeve van de loonsubsidie van Aruba en Curaçao.

 

In mijn brieven van 19 mei 2020, Kamerstuk 35420 nr. 37, en van 22 mei 2020
met kenmerk 2020D19873, heb ik uw Kamer geïnformeerd over de tweede
tranche financiële ondersteuning aan de landen in het Caribisch deel van het
Koninkrijk. Deze tweede tranche zou, conform de voorwaarden, in twee delen
worden uitbetaald. Het eerste deel is per omgaande als lening verstrekt, het
tweede deel, ten behoeve van loonsubsidie, zou pas worden verstrekt nadat de
landen zelf een bijdrage hadden gerealiseerd van werknemers van 20%. Het
College (Aruba) financieel toezicht (C(A)ft) is gevraagd hierover te adviseren.
Op 1 juni 2020 respectievelijk 2 juni 2020 heeft de voorzitter van het C(A)ft de
Rijksministerraad bericht dat Curaçao en Aruba volgens het C(A)ft adequaat
invulling hebben gegeven aan de voorwaarde voor een werknemersbijdrage. Ik
heb daarom, conform de twee adviezen van het C(A)ft, besloten over te gaan tot
verstrekking van de tweede deelbetaling van de tweede tranche liquiditeitssteun,
ten behoeve van de loonsubsidie.
Curaçao
Ten behoeve van de loonsubsidieregeling is voor Curaçao ANG 63 miljoen ter
beschikking gesteld. Dit bedrag is onderdeel van de totale renteloze lening voor
de tweede tranche liquiditeitssteun van ANG 204 miljoen (€ 104,7 miljoen).
Aruba
Ten behoeve van de loonsubsidieregeling is voor Aruba AWG 49,4 miljoen ter
beschikking gesteld. Dit bedrag is onderdeel van de totale renteloze lening voor
de tweede tranche liquiditeitssteun van AWG 113,3 miljoen (€ 58,3 miljoen).
De budgettaire gevolgen van deze deelbetaling van de tweede tranche
liquiditeitssteun worden in een suppletoire begrotingswet aan u voorgelegd.
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal
de begrotingswet heeft geautoriseerd.
Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregel die in het
belang van het Rijk is en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide
Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregel
starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de
Comptabiliteitswet 2016.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. R.W. Knops

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: