Homber tei pa Proteha Muhe

Homber tei pa Proteha Muhe

 

Rond mundu i tur ora bai ta eksisti e posibilidat ku situashonnan familiar of finansiero deplorabel por yega. Hopi biaha temporalmente, na kua momentu hende por ta debil pa resisti desishonnan robes. 

Pa hasi uzo di e momentu di debilidat ei, pa eksploita esei na bo propio benefisio ta robes. 

E ta un abuzu di e viktima den su dignidat humano. 

Pa gobiernu aproba esaki of bira kara pe konsientemente ta un nivel mas inkomprendibel ahinda.

Pa eksploita e hende muhe, sea ekstañero of lokal ku ta haña nan mes den sirkunstansianan asina, pa plasernan seksual ta un abuzu moralmente inakseptabel.

 

Niun mucha muhe ta soña pa bira un prostituta ora e bira grandi, pa bira propiedad komun di henter e pueblo. Nan ta soña di enkontra un prens ku lo ta un bon tata pa su yunan. Kada hende merese di ta algu spesial i uniko ku un proposito divino riba e mundu aki, no algu pa wordu uza i benta un banda.

Hombernan no mester hustifika e abuzu seksual dor di pensa ku nan ta yudando e muhe ku su situashon finansiero. Den e liña di pensamentu ei, si nan ta berdaderamente preokupa pa nan estado di salud, laga nan hasi un fundraising i yuda realmente, pa nan no bini Korsou i wordu abuza. Unda e hombernan, ex kliente, tabata ora ku medida di Covid a laga e prostitutanan sin kuminda?

 

Awor un di e puntonan di mas serio ahinda. Kua ta mensahe ku un kas di prostitushon legal ta duna nos hobennan. Ora un mucha homber yon, ku deseo seksual ta kuminsa lanta, ta tende ku tal kaminda legalmente tin muhe ta ofrese akto seksual pa sen, kiko ta pasa den su mente. E ta pensa ku ta algu robes? Kiko ta bira e meta den su bida. Pa studia i traha kas i buska un esposa i forma un famia? Of pa yega na sen mas lihe posibel pa satisfase su deseo seksual. Kua ta e mensahe ku e ta haña ora gobiernu ta lague sa ku prostitushon ta aproba? Kiko ta bira su bista riba mundu i riba hende muhe en partikular?  E lo no hasi kaso pa buska un pareha seriamente. Na 1949 e problema original tabata prostitushon ku krimen rondo di dje den sentro di siudat. E tabata prostitushon entre nabegantenan djafo ku prostituta djafo. Despues di duna permiti na Campo, no a dura hopi pa e pueblo lokal a bira e gran mayoria di klientenan. Hasta ku awor tin propaganda lokal pa promove e prostitushon, homoseksualidat i lesbianismo. 

 

Pa hustifika e abuzu di muhe, ta argumenta ku violashon lo oumenta si Campo sera. Pero e argumentu ei ta manera un “blackmail” ku ta bisa ku si bo no dunami lokue mi ke karnalmente, mi ta bai hasi kos mas malu. Violado lo wordu persigui i kastiga. Kada homber pensa bon si e ke bai e direkshon ei. Esaki lo ta un asuntu di Hustisia ku lo kana su kaminda. Lei lo trata ku esnan ku lo komete krimen. 

 

Trago girls lo aumenta. Esaki no ta un argumento tampoko. Na prome luga, ken di ku esei ta berdat? Na di dos luga, pasobra e ta ilegal, e no ta duna e siñal na hobennan ku prostitushon ta akseptabel. Na di tres luga, e hombernan abuzadornan di hende muhe, ku tin biaha ta ensera trafikashonnan di hende muhe tambe, huntu ku esnan ku ta kliente potensial di e prostitushon ei, sa ku nan ta bezig ku algu malu i ilegal. Esaki lo impidie e kresementu di e forma di prostitushon ei.

 

Kontrol di dokter tampoko no ta un argumento. 

Di mes si un hende ke hasi algu malu, por ehempel bebe fuma, lo bo ke skapé mas tantu posibel di e konsekuensianan di e kos malu, p.e. pa e no por kore outo, pero esaki no ta bira un hustifikashon pa bebe fuma. Si bo sa ku bo yu ta uza droga, lo bo no ke pa e ta meskla ku venenu, pero esei no ta hustifika e adikshon.

Kiko e hende homber tin ku hasi anto ku su deseo seksual? Masha fasil, kada homber mester di su mes esposa i kada muhe su mes esposo. 

Bo no por korigi un kos malu ku mas kos malu. Tampoko bo no por bringa algu malu dor di kité for di e lista di malu, esei ta mas tantu entrega na e malu i hasta yama e malu bon. Pero ni maske kon sabi e solushon ta parse, tog bo ta keda ku e konsekuensianan. Mas pio ahinda, pasobra ora un hende hasi un kos malu, por lo menos e sa ku ta malu i e por purba dreche i no hasié mas. Pero ora e no sa ku ta malu, e no ta kompronde dikon su bida kada bes ta bai mas pio.

 

E kurpa humano ta algu sagrado, mester di dominio propio pa no desakré.

Campo Alegre pa dekadanan tabata un berguensa nashonal. Djis e pensamentu di e sufrimentu i abuzu diario di 150 hende muhe tras di e murayanan. Pa kolmo prome kos ku bo ta topa ora bo yega Korsou.

Pensa tambe ki tipo di hende lo ta involvi den e negoshi di abuzu ei?  71 aña di evidensia ta mustra ku ta tiponan di baho mundo, violente, narkotrafikante i maton.

 

Nos konseho ta pa nos komo nashon, via di nos representantenan skohi, nunka mas den niun forma no permiti of aproba prostitushon den nos pais. Nos tin ku eduka nos muchanan ku fieldat na un esposo/a ta e bida di mas felis posibel riba e mundu aki. Mester duna les na skol tokante e benifisionan di un relashon monogamo fiel na otro pa bida largu i preparashonnan pa ta e pareha mas miho posibel. 

Banda di e motibunan mental i fisiko, tambe Dios ta wak ki direkshon nos komo pueblo ke bai. Si nos ta skohe korekto, pa nos por konta riba Su bendishonnan of skohe malu, ku E tin ku laga e konsekuensianan bini. Al final e dia ta yega ku kada un di nos tin ku duna kuenta i rason.

 

Na nomber di Asosashon Pastornan Kristian. (44 iglesia asosia)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: