Debat over wetgeving coronavirus

Debat over wetgeving coronavirus

30 juni 2020

De Kamer debatteert vanavond met minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19. Het debat is live te volgen via deze website.
Blauwe stoelen

Het wetsvoorstel bevat een aantal spoedvoorzieningen en wetswijzingen die ervoor moeten zorgen dat de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) wordt bestreden. Het kabinet wil de impact van het virus hiermee zoveel mogelijk beperken.

Verzamelspoedwet

De voorstellen hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen. Naast het ministerie van OCW zijn ook de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken bij de verzamelspoedwet.

Groot aantal onderwerpen

Het debat gaat over een groot aantal onderwerpen, zoals de inschrijving van studenten voor het hoger onderwijs die door corona niet aan de toelatingseisen voldoen, tegemoetkoming bij studievertraging, de omwisseltermijn voor buitenlandse rijbewijzen, en een tijdelijke wetswijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen om bijvoorbeeld instellingen waar intensive care wordt verleend te ondersteunen.

Live volgen

Het debat is vanaf 20.40 uur te volgen via de livestream op deze website of via Debat Direct.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: