ONTNEMINGSBESLISSING G.F.S.

ontnemingsbeslissing
GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE
VAN ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA
Zaaknummer: H-17/2019
Parketnummer: 810.00001-18
Uitspraak: 7 juli 2020 Tegenspraak
Beslissing
gegeven op het hoger beroep, ingesteld tegen de beslissing van het Gerecht in
eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) van 30 augustus 2018, in de zaak
tegen de veroordeelde:
G.F.S.,
geboren op [datum] te Curaçao,
wonende te Curaçao, [adres],
thans alhier gedetineerd.
Hoger beroep
Het Gerecht heeft de schatting van het door de veroordeelde wederrechtelijk
verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van NAf 1.844.190,36 en aan de
veroordeelde de verplichting opgelegd tot betaling van datzelfde bedrag aan het
Land Curaçao. Voorts heeft het Gerecht bepaald dat bij gebreke van volledige
betaling of verhaal vervangende hechtenis wordt toegepast voor de duur van drie
jaren.
De veroordeelde heeft hoger beroep ingesteld.
Onderzoek van de zaak
Deze beslissing is gegeven naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.
Het Hof heeft kennisgenomen van de vordering van de procureurs-generaal,
mr. M.L.A. Angela en mr. E. de Groot, en van hetgeen door de veroordeelde en zijn
raadsvrouw, mr. M.C. Vaders, naar voren is gebracht.
De procureurs-generaal hebben gevorderd dat het Hof de beslissing waarvan
beroep zal bevestigen.
De raadsvrouw heeft primair bepleit dat de gehele vordering tot ontneming zal
worden afgewezen, subsidiair dat die vordering gedeeltelijk zal worden afgewezen
en meer subsidiair dat het te ontnemen bedrag en de vervangende hechtenis op
nihil zullen worden gesteld, dan wel zullen worden gematigd.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: