Facebook di Etienne Ys: KABINET GEVALLEN OF NIET?

Facebook di Etienne Ys: KABINET GEVALLEN OF NIET?


De situatie lijkt als volgt te zijn. Kabinet Rhuggenaat kon tot vorige week rekenen op de steun van de meerderheid van de statenleden, namelijk 12. De Staten bestaat uit 21 leden.Inmiddels heeft één van de twaalf zijn steun aan het kabinet ontnomen. Bekend is verder dat er een zetel in de Staten vacant is die moet worden ingevuld door een kandidaat afkomstig van de PAR partij.
Laten we even stil staan bij wat de Staatsregeling van Curaçao hierover te zeggen heeft.Relevant in deze is artikel 29 lid 2 dat luidt: “Indien een minister het vertrouwen van de Staten niet langer heeft stelt hij zijn ambt ter beschikking.”Dit is de zogenaamde vertrouwensregel. Dus de minister dan wel alle individuele ministers die lid zijn van het kabinet en die niet meer het vertrouwen hebben van de Staten moet(en) zijn(hun) ontslag indienen bij de Gouverneur.
Hoe weten de ministers nu dat ze geen vertrouwen meer hebben van de Staten?Daarin is de memorie van toelichting op artikel 29 helder:”Het tweede lid omschrijft het vertrouwensbeginsel: Indien de Staten een voor ieder duidelijke uitspraak doet, dan heeft de minister zijn conclusie te trekken en zijn ontslag te nemen. …. . De vertrouwensregel behelst dat geen minister aanblijft indien de Staten het vertrouwen in hem opzeggen.”Dus wil de Staten aan een minister kenbaar maken dat het vertrouwen is opgezegd, dan moet de Staten zich daarover duidelijk uitspreken. Dat kan de Staten doen door middel van een motie van wantrouwendie met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt aangenomen.
In onze staatsregeling, maar ook in de Nederlandse constitutionele traditie, wordt de vertrouwensregel negatief geformuleerd. Dit houdt in dat een minister geacht wordt het vertrouwen van de Staten te hebben tot dat het tegendeel is gebleken. Het is niet aan het kabinet of de minister om te bewijzen dat hij het vertrouwen geniet van de Staten, het is aan de (leden van de) Staten om zich daarover uit te spreken.
Dus ik eindig met het antwoord op de vraag: Is het kabinet gevallen?Antwoord: neen.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217828752093452&id=1321991884

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: