BOLETIN SPESIAL Nr. 1 SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU / SPECIAAL BERICHT No 1 METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO / SPECIAL BULLETIN No. 1 METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO

 

BOLETIN SPESIAL Nr. 1
SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU

DJAWEPS, 3 DI SÈPTÈMBER 2020, 04:35 O.L.

UN VIGILANSIA (KÓDIGO ORAÑO) PA MAL TEMPU TA NA VIGOR PA BÁNDABOU

***IMÁGEN DI SATELIT I DI RADAR TA MUSTRA UN ÁREA DI MAL TEMPU KU POR TA UN MENASÁ PA SIERTO PARTI DI KÒRSOU***

E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR DI DJAWEPS, 3 DI SÈPTÈMBER 2020, 04:40 O.L. TE DJAWEPS, 3 DI SÈPTÈMBER 2020, 08:00 O.L.

IMPAKTO ANTISIPÁ:
Áwaseru fuerte ku por kousa inundashon i/òf derumbe di tera i baranka na sierto parti di nos isla;
Ráfaga di bientu por kousa lokalmente sierto destrukshon riba su ruta;
Welek por kai i kousa daño na aparatura i otro opheto.

MEDIDA DI PREKOUSHON:
Saka stèker di aparatonan elektróniko afó i no hasi uso di esakinan durante di un evento di welek ku bos;
Usa telefòn ku waya solamente den kaso di emergensia;
Mara ophetonan ku ta lòs pafó i pone bo mes i bo bestianan di kas den seguridat;
No usa palunan aislá pa skonde;
No pasa dor di kayanan òf áreanan ku ta inundá, òf kaminda ku tin roi grandi ta kuri;
Sali for di boto i alehá bo mes for di awa, si esei ta posibel;

DEFINISHONNAN:

Un Boletin Spesial ta ser emití pa eventonan di wer ku ta kousa inkonbeniensia general òf preokupashon den pueblo (ku ta rekerí atenshon i akshon di outoridatnan di brantwer i polis) i ku no por ser deskribí na un manera adekuá den un pronóstiko di tempu regular.

Un Vigilansia pa Mal Tempu ta un anunsio pa ora ku mal tempu ta posibel (probabilidat di 30 pa 50%) denter di próksimo 3 pa 12 oranan.

E frase ku ta kuminsá ku E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR ta duna un aproksimashon di e periodo di durashon di e kondishonnan di peliger.

KEDA PENDIENTE PA MAS INFORMASHON.

E siguiente boletin lo wòrdu emití djaweps, 3 di sèptèmber 2020, 08:00 o.l.

 


 

 

SPECIAAL BERICHT No 1
METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO

DONDERDAG, 3 SEPTEMBER 2020, 04:35 L.T.

EEN VOORWAARSCHUWING (CODE ORANJE) VOOR ZWARE ONWEERSBUIEN IS VAN KRACHT VOOR BÁNDABOU

***RADAR- EN SATELLIETBEELDEN TONEN DE ONTWIKKELING VAN ZWARE ONWEERSBUIEN AAN, DIE DELEN VAN CURAÇAO KUNNEN BEDREIGEN***

CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF DONDERDAG, 3 SEPTEMBER 2020, 04:40 L.T. TOT DONDERDAG, 3 SEPTEMBER 2020, 08:00 L.T.

VERWACHTE EFFECTEN:
Zware regenval die plaatselijk tot overstromingen en/of aardverschuivingen kan leiden;
Zware windstoten die voor significante schade langs hun pad kunnen zorgen;
Blikseminslagen, die schade aan elektronische apparatuur en andere voorwerpen kunnen veroorzaken.

VOORZORGSMAATREGELEN:
Vermijd het gebruik van elektrische apparatuur tijdens een onweersbui en haal de stekker ervan uit het stopcontact;
Gebruik de vaste telefoon alleen in noodgevallen;
Maak losse voorwerpen vast en begeef u en uw huisdieren naar een veilige plek, het liefst binnenshuis;
Vermijd bij het kiezen van een schuilplaats alleenstaande bomen;
Vermijd ondergelopen wegen, vooral waar het water snel stroomt;
Ga niet in boten varen en maak uw vaartuig goed vast, indien mogelijk. Ga ook niet zwemmen.

DEFINITIES:

Een Speciaal Bericht wordt uitgegeven voor weersverschijnselen, die ongebruikelijk zijn, algemeen ongemak of bezorgdheid bij de bevolking veroorzaken (waarbij de aandacht en actie van brandweer en politieautoriteiten noodzakelijk zijn) en niet op een geschikte manier in een reguliere weersverwachting kunnen worden beschreven.

Een Voorwaarschuwing voor Zware Onweersbuien is een aankondiging voor wanneer zware onweersbuien mogelijk (30 tot 50% kans) zijn binnen 3 tot 12 uur.

De zin die begint met CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF geeft slechts een benadering van de duur van de verwachte slechtweercondities aan.

BLIJF IN AFWACHTING VAN MEER INFORMATIE

Het volgende bericht wordt uitgegeven op donderdag, 3 september 2020, 08:00 l.t.


 

SPECIAL BULLETIN No. 1
METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO

THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2020, 04:35 L.T.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH (CODE ORANGE) IS IN EFFECT FOR BÁNDABOU

***RADAR AND SATELLITE IMAGES INDICATE THAT SEVERE THUNDERSTORMS ARE POSSIBLE IN SECTIONS OF THE ISLAND***

CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2020, 04:40 L.T. TILL THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2020, 08:00 L.T.

EXPECTED IMPACT:
Heavy rainfall will lead to local flooding and/or landslides over sections of the island;
Wind gusts can cause significant damage along their path;
Frequent cloud to ground lightning can cause damage to electronic equipment and other items.

PREPAREDNESS ACTIONS:
During thunderstorms avoid using electrical appliances and unplug those not in use.
Use fixed telephones only in an emergency.
Secure loose outside objects and move pets and yourself indoors
While taking shelter, please avoid isolated trees;
Avoid driving over flooded roads and water courses;
Get out of boats and away from water, if possible;

DEFINITIONS:

A Special Bulletin is issued for weather events that are unusual, cause general inconvenience or public concern (requiring the attention and action of fire department and police authorities) and cannot adequately be described in a regular weather forecast.

A Severe Thunderstorm Watch is an announcement when severe thunderstorms are possible (probability of 30 to 50%) within the following 3 to 12 hours.

The line starting with CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM gives an approximation of the period of the hazardous condition.

STAY TUNED FOR FURTHER INFORMATION.

The next bulletin will be issued Thursday, September 3, 2020, 08:00 l.t.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: