Overleg informatievoorziening burgerslachtoffers

Overleg informatievoorziening burgerslachtoffers

7 oktober 2020

De Tweede Kamer wil beter geïnformeerd worden over mogelijke burgerslachtoffers bij militaire operaties in het buitenland. Minister Bijleveld (Defensie) diende hiervoor een procedurevoorstel in. De commissie van Defensie bespreekt het voorstel met de minister tijdens een notaoverleg op donderdag 8 oktober. Vanaf 15.00 uur is het overleg te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Burgerslachtoffers

De Tweede Kamer debatteerde het afgelopen jaar verschillende malen met minister Bijleveld over burgerslachtoffers die vielen in de Irakese stad Hawija. Door een luchtaanval van twee Nederlandse F-16’s kwamen in 2015 tientallen burgers om het leven.

Tijdens deze debatten bleek dat de Tweede Kamer door de minister onvolledig was geïnformeerd. In artikel 100 van de Grondwet staat dat het parlement vooraf altijd door de regering ingelicht moet worden over de inzet van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.

Minister Bijleveld werd tijdens het laatste debat in mei verzocht om in het vervolg transparanter te communiceren over mogelijke burgerslachtoffers bij militaire operaties. Daaropvolgend diende de minister een voorstel in voor een procedure tot informeren van de Tweede Kamer.

Live volgen

Het notaoverleg vindt plaats in zaal K4 en is vanaf 15.00 uur te volgen via deze livestream en de app Debat Direct.

Notaoverleg

In een notaoverleg bespreken Tweede Kamercommissies met de betrokken bewindspersonen beleidsnota’s die het kabinet heeft ingediend. Hierbij is het voor leden die het woord voeren mogelijk om moties indienen. Die komen gewoonlijk in stemming in de plenaire vergadering.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: