Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ABC-eilanden organiseren de Koninkrijksdialoog ‘Together we can fly for ABC’

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ABC-eilanden organiseren de Koninkrijksdialoog
‘Together we can fly for ABC’

 

Een unieke kans voor studenten om mee te denken over de toekomstige luchtvaart
Inleiding
Luchtvaart is zeer belangrijk voor de economie van een eiland. En dat geldt zeker ook voor de ABC-eilanden.
Daarom organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 22 oktober 2020 een unieke
‘Koninkrijksdialoog’ waarbij studenten uit Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao samen in gesprek gaan om
een antwoord te vinden op de vraag: Hoe kunnen we op een innovatieve manier de toekomst van luchtvaart
voor de Cariben veilig, betaalbaar en duurzaam organiseren?
De Koningkrijksdialoog bestaat uit allereerst een online webinar waar vertegenwoordigers van innovatieve
luchtvaartorganisaties – NACO, NLR, Falki Aviation Bonaire, EZ air en Ampaire – hun visie geven op de toekomst
van de luchtvaart in het Caribisch gebied. Tussendoor is ruimte voor vragen en reacties. Aan het slot volgt een
Challenge voor studenten om met creatieve oplossingen te komen voor duurzaam vliegen. Zij kunnen hiervoor
een compact businessplan aanleveren. De winnaars ontvangen een mooi geldbedrag.
Doel van dit initiatief is niet alleen de aanstormende generatie te laten nadenken over de toekomst van de
luchtvaart, maar ook het bundelen van de krachten in het Koninkrijk: Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao.
Elektrisch vliegen dichterbij dan ooit
Onlangs heeft het Ministerie van IenW een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor elektrisch
en hybride vliegen binnen het koninkrijk. Uit het onderzoek is gebleken dat de ABC-eilanden heel goed
geschikt zijn om elektrisch vliegen uit te proberen. Naast de gunstige ligging en korte afstand tussen de
eilanden zijn ook alle benodigde bronnen aanwezig om energie op te wekken. Het is dus meer dan interessant
om hier verder vorm aan te geven.
Masterplan
Mede door de positieve resultaten van al gedane onderzoeken* heeft het Ministerie van IenW besloten ook
akkoord te gaan met het vormgeven van een Masterplan “Innovatieproject Elektrische vliegen in de Cariben”.
Voor dit Masterplan is nog meer informatie nodig en moet nog veel worden uitgezocht, zoals de
beschikbaarheid van elektrische vliegtuigen, (laad)infrastructuur en kostenraming. Als het Masterplan is
afgerond, komt een voorstel voor de introductie van duurzaam vliegen in het Caribisch gebied inclusief de
benodigde certificering, tijdspad, werkgelegenheid, experimenteerruimte en realisatie.
De uitkomst van de Koninkrijksdialoog van 22 oktober zal meegenomen worden in het ontwikkelen van het
Masterplan. Ook zal in januari 2020 op Bonaire met het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden uit o.a. de
Caribische regio (dus ook bovenwinden) de bouwstenen voor het masterplan verder worden ontwikkeld.
Oplevering van het Masterplan is zomer 2021.
De gevolgen van Covid-19 heeft juist laten zien dat er meer en meer krachten gebundeld moeten worden. De
tijd waarin we ons bevinden is zeer uitdagend voor de luchtvaart en vraagt om creatieve oplossingen.
Samenwerking, kennisdeling en kennisverbreding is daarbij cruciaal.
Meer informatie over het programma van 22 oktober 2020:
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1189/duurzame-luchtvaarttafel/landing
De Koninkrijksdialoog “Together we can fly for ABC” wordt mede mogelijk gemaakt het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en met medewerking van de lokale partners zoals Dutch Caribbean Air Navigation
Service Provider, luchtvaartautoriteit Curaçao, Directie Luchtvaart Aruba, Kamer van Koophandel Bonaire en
Link ERS Projectmanagement en Advies
*Research Hybrid Electric Flying in the Dutch Cariben, by Gijs Vugts and Martijn Brummelhuis (TU Delft).

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: