Persconferentie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Persconferentie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

26 oktober 2020

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag houdt op dinsdag 27 oktober 2020 om 9.30 uur een bijeenkomst voor journalisten. In de bijeenkomst geeft de voorzitter van de commissie, Chris van Dam (CDA), een toelichting op de openbare verhoren die vanaf half november plaatsvinden. Het volledige verhoorschema wordt openbaar gemaakt. De persconferentie is live te volgen via deze website.
De commissie bestaat uit de leden: Jeroen van Wijngaarden (VVD), Roy van Aalst (PVV), Chris van Dam (CDA, voorzitter), Salima Belhaj (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Attje Kuiken (PvdA) en Femke Merel van Kooten-Arissen (vKA).

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is op donderdag 2 juli 2020 officieel van start gegaan. Deze commissie doet onderzoek naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. De commissie maakt een reconstructie van de politieke besluitvorming in de periode tussen 2013 en november 2019. De commissie heeft een gerichte opdracht: zij doet onderzoek naar de betrokkenheid van bewindspersonen en hoge ambtenaren bij de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag.

Volg live

De persbriefing vindt plaats in de EnquΓͺtezaal en is viaΒ deze streamΒ live te volgen.

Achtergrond

Duizenden ouders hebben in de afgelopen jaren te maken gekregen met de harde fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Om de feiten op tafel te krijgen, zet de Tweede Kamer nu één van haar zwaarste instrumenten in: de parlementaire ondervraging. Dit onderzoeksinstrumentΒ heeft bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet op de parlementaire enquΓͺte 2008.

De commissie wil in de openbare verhoren antwoorden op vragen zoals wie wist wat wanneer? Welke keuzes hebben de betrokken bewindspersonen gemaakt? Wat was de betrokkenheid van de hoogste ambtenaren? En waarom is niet eerder ingegrepen en kon de gekozen aanpak zo lang doorgaan? De commissie heeft de opdracht om gericht onderzoek te doen. Zij verhoort de belangrijkste betrokkenen onder ede en doet onderzoek op basis van openbare documenten en door de commissie gevorderde informatie.

Gerichte opdracht

De ondervragingscommissie is gestart vanwege de grote impact van overheidshandelen op ouders en de onduidelijkheden over de politieke besluitvorming. Gelet op de (gerichte) opdracht van de commissie staat de individuele problematiek van ouders en de voortgang van de compensatieregelingen – waarmee ouders tot op de dag van vandaag worden geconfronteerd – niet centraal in de werkzaamheden van de commissie. De actuele kwesties rondom de fraudeaanpak en de compensatie van ouders komen aan de orde in debatten in de Tweede Kamer. Die actuele debatten worden gevoerd door de woordvoerders van de fracties die dit onderwerp in portefeuille hebben. Het werk van de ondervragingscommissie is een inhoudelijke aanvulling voor de woordvoerders om in de toekomst nadere debatten te voeren op dit onderwerp.

Het verslag

De ondervragingscommissie levert een verslag op van bevindingen naar aanleiding van de openbare verhoren. Het wordt een reconstructie, een tijdlijn die inzicht geeft waar wetgeving, regels en uitvoering spaak liepen. Deze tijdlijn beslaat de periode van 2013, tot aan november 2019. De commissie trekt geen conclusies, doet geen aanbevelingen. Zij doet onderzoek naar de feiten.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: