Rondetafelgesprek over pensioenakkoord

Rondetafelgesprek over pensioenakkoord

3 november 2020

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op woensdag 4 november van 10.00 tot 18.00 uur een rondetafelgesprek over het pensioenakkoord dat het kabinet afgelopen zomer sloot met werkgevers- en werknemersorganisaties. Tal van deskundigen geven op deze dag hun visie op het akkoord. Na dit rondetafelgesprek volgt later nog een tweede deel.
Foto: Rob Poelenjee

Wat is het pensioenakkoord?

Het kabinet is met de werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek gegaan om het pensioenstelsel aan te passen. Dit was nodig omdat het oude stelsel niet meer aansloot bij de huidige situatie. De demografie, economie en de arbeidsmarkt zijn de afgelopen tijd veranderd. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen.
In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een meer transparant en persoonlijk stelsel, over de AOW-leeftijd en de regeling voor mensen met zware beroepen, het pensioen voor nabestaanden en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het ministerie van Sociale Zaken geeft een uitgebreide toelichting inclusief filmpje over wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie.

Eerder debat over pensioenakkoord

Het akkoord kwam in juni 2020 tot stand. Op 14 juli heeft de Tweede Kamer een debat op hoofdlijnen gevoerd over het onderwerp. U kunt dat debat terugkijken. Het letterlijk verslag hiervan kunt u teruglezen. Deze website heeft destijds ook een korte samenvatting van het debat gepubliceerd.

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren.
Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf. Zij zijn gespecialiseerd in de onderwerpen waarmee de commissies waarvan zij deel uitmaken zich bezighouden, en weten wie de hoofdrolspelers en de deskundigen zijn op die terreinen.

Twee gesprekken

Het rondetafelgesprek bestaat uit twee delen. Die zouden op dinsdag 3 november en woensdag 4 november plaatsvinden. Het deel van 3 november is verplaatst naar een latere datum die nog wordt vastgesteld.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek over het pensioenakkoord

10.00 – 10.45 uur: actoren pensioenakkoord

Bas Werker
Dick Boeijen

10.55 – 11.40 uur: juridische aspecten

Hans van Meerten
Erik Lutjens

11.50 – 12.35 uur: economische aspecten/toelichting van het stelsel

Jan Tamerus
Jelle Mensonides

12.35 – 13.15 uur: lunchpauze

13.15 – 14.00 uur: economische aspecten/toelichting van het stelsel

Debby Lanser, Centraal Planbureau (CPB)
Jos Heuvelman, Autoriteit Financiële Markten (AFM)

14.10 – 17.45 uur: uitvoeringsaspecten.
De volgende personen geven daarover hun visie:

14.10 – 14.55 uur:

Manus van Oosterum
Edith Maat, Pensioenfederatie

15.05 – 15.55 uur:

Ruud Stegers, Vak Centrale voor Professionals (VCP)
Tjerk Kroes, De Nederlandsche Bank (DNB)

16:05 – 16.50 uur:

Willem Reijn,  Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
Rob de Brouwer, Katholieke Bond van Ouderen (KBO)-Brabant

17:00 – 17.45 uur:

Corine Reedijk, Aon
Alfred Kool, Kring van Pensioenspecialisten (KPS)

Live volgen

Het gesprek vindt plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. U kunt de bijeenkomst de gehele dag live volgen via deze website en de app Debat Direct. Een aantal genodigden heeft van tevoren position papers ingeleverd bij de commissie. Hierin beschrijven zij in het kort hun standpunt. Deze position papers en andere vergaderstukken kunt u hier bekijken.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: