Herijking CBCS

Herijking CBCS

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is sinds 2018 een
reorganisatie-/herijkingstraject ingeslagen om de efficiëntie van de organisatie te bevorderen. In
samenspraak met de medewerkers zijn middels deze herijking bestaande afdelingen gehandhaafd of
geclusterd en onderverdeeld in de nieuwe kerntaakdivisies en ondersteunende divisies en afdelingen.
Hiermee is de organisatiestructuur horizontaler gemaakt, wat de onderlinge samenwerking en
uitwisseling van kennis en informatie stimuleert. Met deze structuur wordt ook het aantal
bestuurslagen teruggebracht en het aantal medewerkers voor de uitvoerende taken vergroot.
In het kader van het herijkingstraject, is een nieuw formatieplan opgesteld aan de hand van de
gewijzigde taken per afdeling. Binnen dit plan is het personeel geplaatst of herplaatst. Een kleine
groep medewerkers is boventallig geraakt. Voor deze laatste groep is een sociaal protocol opgesteld.
De nieuwe organisatiestructuur is officieel per 1 januari 2021 van kracht.
Het nieuwe organisatieschema van de CBCS is te vinden op onze website:
https://www.centralbank.cw/about-the-bank/organizational-chart.
Willemstad, 6 november 2020
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: