Overleg over toeslag kinderopvang voor groepen ouders

Overleg over toeslag kinderopvang voor groepen ouders

11 november 2020

Een kwart van de beroepsbevolking heeft de zorg voor een kind onder de 12 jaar. Deze ouders of verzorgers moeten, ondanks de drukte die dat met zich meebrengt, goed kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Met enkele wijzigingen in de Wet Kinderopvang wil het kabinet de financiële steun voor kinderopvang uitbreiden voor enkele groepen ouders/verzorgers in specifieke situaties. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert daarover een wetgevingsoverleg op woensdag 11 november van 18.00 tot 22.00 uur.

Werkende ouders vormen één van de steunpilaren van onze arbeidsmarkt, zo stelt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout in de zogeheten memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Deze groep bevindt zich in een drukke fase van het leven en moet werk en de zorg voor kinderen combineren. Om ervoor te zorgen dat zij kunnen blijven werken, moet er goede, veilige en betaalbare kinderopvang zijn. De kinderopvangtoeslag vormt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten daarvan.

Verschillende wijzigingen

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, moeten ouders werken of een traject volgen dat de kans op werk vergroot. In het wetsvoorstel dat de Kamer met de staatssecretaris bespreekt, worden verschillende  wijzigingen in de Wet Kinderopvang voorgesteld. Allereerst wordt voorgesteld de combinatie van arbeid en zorg ook financieel te ondersteunen voor ouderparen waarin één ouder werkt of een traject naar werk volgt en de andere ouder een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Daarnaast wordt voorgesteld om de termijn te verlengen waarin zwangere vrouwen die in hun werkloosheidstermijn zitten, recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Daarnaast worden nog enkele meer technische wijzigingen voorgesteld.

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Er is in de Tweede Kamer momenteel veel te doen over de kinderopvangtoeslag. Vanaf maandag 16 november vinden de verhoren plaats van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Het gaat over de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst, waarmee duizenden ouders in de afgelopen jaren te maken hebben gekregen. Een aantal van hen is in grote financiële problemen gekomen.

Live meekijken

Het wetgevingsoverleg is in de Troelstrazaal. U kunt het live volgen via de livestream van deze website of de app Debat Direct. U kunt ook de bijbehorende stukken inzien.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: