BOLETIN SPESIAL Nr. 2
SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU

BOLETIN SPESIAL Nr. 2
SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU

DJAMARS, 17 DI NOVÈMBER 2020, 19:21 O.L.

UN VIGILANSIA (KÓDIGO ORAÑO) PA BIENTU FUERTE TA NA VIGOR PA BÁNDARIBA

ANÁLISIS DI PRONÓSTIKO I OPSERVASHONNAN TA INDIKÁ POSIBEL DESAROYO DI BIENTU FUERTE TE DURU KU POR MENASÁ KÒRSOU

E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR DI DJAMARS, 17 DI NOVÈMBER 2020, 19:22 O.L. TE DJAMARS, 17 DI NOVÈMBER 2020, 20:00 O.L.

IMPAKTO ANTISIPÁ:Bientu duru por kousa daño na propiedat i vegetashon; Ráfaga di bientu por kousa lokalmente sierto destrukshon riba su ruta; Ophetonan lòs por ser transformá den un proyektil dor di bientu; Bientu duru lo afektá bo abilidat pa stür; Bientu duru lo kousa laman brutu.

MEDIDA DI PREKOUSHON:Mara ophetonan ku ta lòs pafó i pone bo mes i bo bestianan di kas den seguridat; Propietarionan di boto chikí i di fasilidatnan na kosta ta wòrdu urgí pa protehá nan propiedatnan; Nabegantenan ta ser konsehá pa buska un bahia sigur, promé ku e fenómeno kuminsá manifestá su mes.

DEFINISHONNAN:

Un Boletin Spesial ta ser emití pa eventonan di wer ku ta kousa inkonbeniensia general òf preokupashon den pueblo (ku ta rekerí atenshon i akshon di outoridatnan di brantwer i polis) i ku no por ser deskribí na un manera adekuá den un pronóstiko di tempu regular.

Un Vigilansia pa Bientu Fuerte ta un anunsio pa ora ku bientu fuerte ta posibel (probabilidat di 30 pa 50%) denter di próksimo 3 pa 12 oranan.

E frase ku ta kuminsá ku E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR ta duna un aproksimashon di e periodo di durashon di e kondishonnan di peliger.

KEDA PENDIENTE PA MAS INFORMASHON.

E siguiente boletin lo wòrdu emití djamars, 17 di novèmber 2020, 20:30 o.l.

SPECIAAL BERICHT No 2
METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO

DINSDAG, 17 NOVEMBER 2020, 19:21 L.T.

EEN VOORWAARSCHUWING (CODE ORANJE) VOOR HARDE WIND IS VAN KRACHT VOOR BÁNDARIBA

DE VERWACHTINGSANALYSE EN WEERWAARNEMINGEN TONEN DE ONTWIKKELING VAN EEN HARDE TOT STORMACHTIGE WIND AAN, DIE CURAÇAO KAN BEDREIGEN

CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF DINSDAG, 17 NOVEMBER 2020, 19:22 L.T. TOT DINSDAG, 17 NOVEMBER 2020, 20:00 L.T.

VERWACHTE EFFECTEN:Krachtige winden kunnen schade richten aan eigendommen en vegetatie; Zware windstoten, die voor significante schade langs hun pad kunnen zorgen; Losse objecten kunnen door de wind in projectielen veranderen; Krachtige winden maken het moeilijk en onveilig om auto te rijden; Sterke wind zal voor gevaarlijke condities op zee zorgen.

VOORZORGSMAATREGELEN:Maak losse voorwerpen vast en begeef u en uw huisdieren naar een veilige plek, het liefst binnenshuis; Eigenaren van kleine boten en strandfaciliteiten wordt dringend verzocht hun eigendommen te beschermen, voor zover dat mogelijk is; Indien men zich op zee bevindt, wordt men dringend verzocht een veilige haven te zoeken.

DEFINITIES:

Een Speciaal Bericht wordt uitgegeven voor weersverschijnselen, die ongebruikelijk zijn, algemeen ongemak of bezorgdheid bij de bevolking veroorzaken (waarbij de aandacht en actie van brandweer en politieautoriteiten noodzakelijk zijn) en niet op een geschikte manier in een reguliere weersverwachting kunnen worden beschreven.

Een Voorwaarschuwing in verband met Harde Wind is een aankondiging voor wanneer harde wind mogelijk (30 tot 50% kans) is in de komende 8 tot 24 uur.

De zin die begint met CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF geeft slechts een benadering van de duur van de verwachte slechtweercondities aan.

BLIJF IN AFWACHTING VAN MEER INFORMATIE

Het volgende bericht wordt uitgegeven op dinsdag, 17 november 2020, 20:30 l.t.

SPECIAL BULLETIN No. 2
METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO

TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020, 19:21 L.T.

A SEVERE WIND WATCH (CODE ORANGE) IS IN EFFECT FOR BÁNDARIBA

FORECAST ANALYSIS AND RADAR INFORMATION INDICATES THE POSSIBLE DEVELOPMENT OF SEVERE WINDS ON CURAÇAO

CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020, 19:22 L.T. TILL TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020, 20:00 L.T.

EXPECTED IMPACT:Strong wind gusts can cause significant damage along their path; Loose outside objects may be turned into dangerous projectiles; Strong winds will create unsafe traveling conditions as it affects the ability to steer a car; Strong winds will result in hazardous seas.

PREPAREDNESS ACTIONS:Secure loose outside objects and move pets and yourself indoors; Owners of small crafts and beach facilities are urged to secure their properties; Mariners should seek safe harbor prior to the onset of gale conditions.

DEFINITIONS:

A Special Bulletin is issued for weather events that are unusual, cause general inconvenience or public concern (requiring the attention and action of fire department and police authorities) and cannot adequately be described in a regular weather forecast.

A Severe Wind Watch announces the possibility of severe winds (probability of 30 to 50%) within the next 3 to 12 hours.

The line starting with CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM gives an approximation of the period of the hazardous condition.

STAY TUNED FOR FURTHER INFORMATION.

The next bulletin will be issued Tuesday, November 17, 2020, 20:30 l.t.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: