Gobièrnu di Kòrsou [TUMA NOTA]: E fin di siman akí ta “Black Friday” i manera kustumbrá komersiantenan lokal ta ofresé vários deskuento i ofertanan atraktivo na komunidat

Gobièrnu di Kòrsou

[TUMA NOTA]: E fin di siman akí ta “Black Friday” i manera kustumbrá komersiantenan lokal ta ofresé vários deskuento i ofertanan atraktivo na komunidat. Pa por sigui kombatí Covid-19 i evitá aglomerashon, Gobièrnu di Kòrsou ta rekomendá kliente i komersiantenan pa kaminda esaki ta posibel, hasi mas tantu uso di fasilidatnan online.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: