Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 40-jarige man A.A. O. uit Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren voor een schietpartij op 23 mei 2018 aan de Kaya Afghanis.

Maximale gevangenisstraf voor dubbele doodslag en poging moord bij
kapperszaak

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 40-jarige man
A.A. O. uit Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren voor een schietpartij op
23 mei 2018 aan de Kaya Afghanis.
Geen dubbele moord maar dubbele doodslag

Bij die schietpartij in en nabij een kapperszaak vielen twee dodelijke slachtoffers, te weten de
19-jarige J.D.E. P. en de 23-jarige R.J.M.M.. De 26-jarige kapper S.I. T. raakte levensgevaarlijk
gewond.
Anders dan het Gerecht in eerste aanlegkomt het Hof niet tot bewezenverklaring van een
dubbele moord, maar tot een dubbele doodslag. Het Hof acht namelijk niet bewezen dat de
verdachte van tevoren het plan had om naast de kapper ook de twee in de kapperszaak
aanwezige personen te beschieten. Evenmin kan vastgesteld worden dat de verdachte wist dat
zij daar aanwezig waren. De beslissing om ook op hen te schieten vond plaats in een dermate
kort tijdsbestek dat dat een contra-indicatie oplevert voor moord, aldus het Hof.
Het schieten op de kapper levert wel een poging tot moord op. De verdachte heeft die avond
ruim de tijd gehad en genomen om na te denken wat hij zou doen als hij niet betaald zou
worden door de kapper voor een geleverd vuurwapen, aldus de rechters.
De verdachte heeft zich aan zeer ernstige feiten schuldig gemaakt volgens het Hof. Hij is met
een shotgun op de slachtoffers afgegaan en heeft gericht op hen alle drie geschoten. Alle
slachtoffers zijn vol geraakt in de borst en één werd ook in het hoofd geschoten. S.I. T., die deze
aanslag heeft overleefd, heeft levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Na een langdurige
medische behandeling in Colombia waar hij meermalen op het randje van de dood heeft
gebalanceerd, ondervindt hij nog steeds ernstige lichamelijke beperkingen die hij zijn leven lang
zal moeten dragen. De onverschilligheid waarmee de verdachte tot deze schietpartij is
overgegaan is even laakbaar als schokkend te noemen. Het handelen van de verdachte heeft de
samenleving van Curaçao bovendien ernstig geschokt. Niet alleen omdat er drie slachtoffers te
betreuren zijn, maar tevens omdat de verdachte een professioneel shotgun instructeur was en in
dienst was van een bedrijf dat mensen en hun goederen pleegt te beveiligen, aldus de drie
rechters.

Richtlijnen Hof

Het Hof legt uit waarom het ondanks het feit dat in hoger beroep dubbele doodslag in plaats
van dubbele moord bewezen wordt verklaard, toch tot dezelfde strafoplegging, de hoogste
tijdelijke gevangenisstraf die ons wetboek kent, namelijk 30 jaren, komt.
Het Hof overweegt daarover dat in de richtlijnen van het Hof voor een doodslag als indicatie
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10-12 jaren wordt gegeven. Voor
moord wordt als indicatie een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren vermeld. Bij poging
tot moord levert dat een indicatie van 12 jaren gevangenisstraf op. Er zijn het Hof geen straf
verminderende factoren gebleken die tot afwijking van deze uitgangspunten aanleiding geven.
Het Hof heeft daarbij tevens gelet op de conclusies van de deskundigen, de psycholoog en
psychiater, in deze zaak, die hebben aangegeven dat het herhalingsgevaar bovengemiddeld is
en de verdachte volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht.
De verdachte heeft tot en met het hoger beroep ontkend iets met de schietpartij te maken te
hebben. De kapper is als getuige ter terechtzitting door de drie rechters gehoord en bleef bij zijn
verklaring dat hij zeker weet dat het de verdachte is die op hem en zijn vrienden heeft
geschoten die avond.
De strafoplegging is conform de eis van het openbaar ministerie. De verdachte en het openbaar
ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: