Kabinet legt verantwoording af over financiën 2020

Kabinet legt verantwoording af over financiën 2020

8 juni 2021

Heeft het kabinet de financiële plannen voor 2020 waargemaakt en correct uitgevoerd? Op woensdag 9 juni debatteert de Tweede Kamer daarover tijdens het Verantwoordingsdebat.
Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvangt via de bode de inhoud van het koffertje van demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Kamerleden bespreken met demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra de uitvoering van de beleidsplannen, de resultaten en de kosten daarvan. Het verantwoordingsdebat is een belangrijk onderdeel van de controlerende taak van de Tweede Kamer. Het volgt op Verantwoordingsdag, die dit jaar plaatsvond op 19 mei.

Rijksjaarverslag

De Kamer debatteert onder andere over het Rijksjaarverslag 2020. Dit zijn de financiële jaarverslagen van alle ministeries. Deze leggen in hun jaarverslag verantwoording af over hun uitgaven van het afgelopen jaar. Ook het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020 komt aan bod. Daarin beoordeelt de Algemene Rekenkamer het regeringsbeleid over 2020: zijn de gewenste beleidsdoelen bereikt en heeft het kabinet zich aan de wettelijke regels gehouden? Lees de te behandelen stukken.

Rijksuitgaven

Voor het eerst houdt de vernieuwde commissie voor de Rijksuitgaven zich bezig met Verantwoordingsdag. De belangrijkste taak van de commissie is de behandeling van kwesties omtrent de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inning en besteding van collectieve middelen.

Verantwoordingsdag

Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Dat gebeurt, net als op Prinsjesdag, in een speciaal koffertje. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. Dit jaar ontving Kamervoorzitter Vera Bergkamp op woensdag 19 mei het Rijksjaarverslag 2020 van demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra. Ook ontving zij een toelichting van het ministerie van Financiën (Financieel Jaarverslag van het Rijk) en de toelichting van het kabinet (Verantwoordingsbrief).

Live volgen

Het Verantwoordingsdebat is vanaf 11.15 uur live te volgen via de livestream van deze site en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld. Kies daarvoor in de video bij instellingen (rechts onderin) voor ondertiteling.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: