Nieuwe coronamaatregelen in de Tweede Kamer

Nieuwe coronamaatregelen in de Tweede Kamer

27 november 2021

De coronamaatregelen in de Tweede Kamer worden verder aangescherpt. Zo is een beperkt aantal bezoekers op vergaderdagen tot 17.00 uur welkom, worden petities alleen nog online aangeboden en wordt de ontvangst van scholieren via ProDemos tijdelijk stopgezet. Deze en andere coronamaatregelen heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp aangekondigd in een brief aan de Kamerleden op zaterdag 27 november.

De Kamervoorzitter kondigt, mede namens het Presidium, nieuwe maatregelen aan naar aanleiding van de persconferentie van het demissionaire kabinet op vrijdag 26 november. De aangescherpte maatregelen in de Tweede Kamer gaan op maandag 29 november in. In het Kamergebouw gold al de 1,5 meter afstandsregel en in de publieke binnenruimtes ook de mondkapjesplicht.

Parlementaire proces

“Het thuiswerkadvies is aangescherpt naar ‘werk thuis’. Tegelijkertijd moet het parlementaire proces onverkort, maar op verantwoorde wijze, door kunnen gaan. Om het aantal contactmomenten sterk te verminderen en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, werken mensen die niet direct betrokken zijn bij het primaire parlementaire proces zoveel als mogelijk (digitaal) vanuit huis”, schrijft Vera Bergkamp.

Bezoekers en scholieren ProDemos

Zoals eerder ook het geval was kunnen bezoekers zich aanmelden voor een tijdsblok op dinsdag, woensdag of donderdag, om de plenaire vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden kan via bezoekers.tweedekamer.nl. Vanaf 29 november eindigt het laatste tijdsblok om 17.00 uur in plaats van tot einde vergadering.

De ontvangst van scholieren via ProDemos wordt tijdelijk stopgezet. Dit in verband met het verminderen van het aantal contactmomenten per dag en om reisbewegingen te beperken.

Petitieaanbiedingen

Fysieke petitieaanbiedingen waren de afgelopen periode beperkt mogelijk. Vanaf 29 november kan dit niet meer. Petitieaanbiedingen vinden tijdelijk alleen digitaal plaats en kunnen op ieder gewenst moment worden gepland.

Commissievergaderingen

De Kamervoorzitter schrijft dat commissiedebatten, wetgevings- en notaoverleggen en activiteiten van parlementaire onderzoekscommissies nog wel fysiek plaatsvinden. Maar voor overige activiteiten (technische briefings, hoorzittingen, rondetafelgesprekken, gesprekken en procedurevergaderingen) is het advies aan de commissies deze digitaal te laten plaatsvinden. Voor genodigden is het niet langer mogelijk om ondersteuning mee te nemen. De beschikbare plaatsen op de publieke tribune in de commissiezalen zijn gereserveerd voor journalisten.

Brief

De Kamervoorzitter schrijft dat de maatregelen in ieder geval tot 19 december 2021 gelden. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld door het kabinet.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: