Desishon Preparatorio Estadia Rekreativo i Konstrukshon di Bibienda Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw

 

Desishon Preparatorio Estadia Rekreativo i Konstrukshon di Bibienda

Den direkshon di mihó oportunidat riba merkado di bibienda i un nivel di turismo kualitativamente mas haltu.

Kralendijk – Kolegio Ehekutivo a  tuma e Desishon Preparatorio Estadia Rekreativo i Konstrukshon di Bibienda riba 2 di desèmber. A base di e desishon preparatorio akí por wanta pèrmit di konstrukshon pa proyektonan indeseá di estadia rekreativo i konstrukshon di bibienda. Ku esaki Kolegio Ehekutivo tin e intenshon pa realisá un mihó ekilibrio riba merkado lokal di bibienda i pa kondusí desaroyonan turístiko den un mihó kaminda. A tuma e desishon ku bista riba preparashon di e revishon total di e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire – ROB).

Konstrukshon di bibienda
E último añanan e preshon riba merkado di bibienda a oumentá enormemente. Un kousa importante ta ku ta trahando un kantidat grandi di bibienda nobo komo di dos bibienda òf bibienda rekreativo. Pa e motibu akí hopi bibienda (nobo) òf parsela no ta disponibel pa personanan ku tin un konekshon sosial òf ekonómiko. Esaki a kondusí na e echo ku preis pa parsela i bibienda, tantu pa loke ta trata hür komo kompra, a subi enormemente. Pa e motibu akí pa hopi habitante no ta posibel mas pa haña alohamentu adekuá.

Kolegio Ehekutivo  ta sumamente preokupá tokante esaki. Kolegio Ehekutivo ta haña importante ku tin sufisiente bibienda pagabel pa nos poblashon. P’esei mester duna preferensia na konstrukshon di kas òf apartamentu pa hendenan ku tin nan rais den nos komunidat. E desishon preparatorio akí ta duna espasio pa via e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB) sòru pa e enfoke ta riba oferta balansá, di manera ku tin sufisiente bibienda pa famianan lokal.’

Den e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB) ta inkluí regla pa yega na un strukturashon ekilibrá di e kantidat di bibienda ku tin disponibel. Di e manera ei realmente por desaroyá e áreanan ku ta intenshoná pa konstrukshon di bibienda pa solushoná e nesesidat pa konstrukshon di bibienda lokal.

Estadia rekreativo
Maneho turístiko di Entidat Públiko Boneiru ta enfoká riba un nivel mas haltu di kalidat (minimal 4/5 strea) i un nivel mas haltu di servisio di e fasilidatnan pa estadia rekreativo. Esaki ku e meta pa alsa kalidat di bida pa nos habitantenan i viabilidat di e empresanan turístiko. 

Na aña 2017 Entidat Públiko Boneiru a stipulá e Plan Stratégiko pa Turismo. For di esaki den luna di aprel di e aña akí a surgi e Plan di Rekuperashon di Turismo, den kua ta deskribí e direkshon di desaroyo. Boneiru ke profilá su mes komo un destinashon pa turismo di balor kualitativamente haltu, loke lo tradusí su mes den mas oportunidat pa empresarionan lokal i mihó kondishonnan di trabou pa empleadonan boneriano. Nos isla ke enfoká riba atraé turismo di kalidat ku komo  meta final un nivel mas haltu (di servisio) dentro di e sektor turístiko, mihó viabilidat pa empresanan, mas empleo pa hendenan lokal, salario mas haltu i un bienestar (hopi) mas mihó pa e poblashon lokal. E maneho pa sektor turístiko ta keda ekspresá den kriterionan espasial, a base di kua por evaluá petishon pa konstrukshon. Ta inkluí e kriterionan akí den e revishon total di e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB).

Kolegio Ehekutivo ta ta haña ku ‘Boneiru ta den un fase di kresementu i  último tempu e kresementu akí a bai ku un velosidat hopi haltu. Aunke ku ta kontentu ku kresementu ekonómiko, mester kondusí esaki den bon kaminda sí pa por ta bon sinkronisá ku deseonan i balornan di nos komunidat. Ku e desishon preparatorio nos tin un bon instrumento pa stipulá kuadro- i kriterionan, dentro di kua nos por garantisá un kresementu balansá i kualitativamente bon, ku ta pas den e vishon pa Boneiru. Di un banda esaki lo mehorá nivel di nos produkto turístiko, pero tambe lo krea kondishonnan pa mihó oportunidat i entrada pa tur boneriano.

E desishon preparatorio
Durante e lunanan binidero ta traha riba revishon total di e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB). Sinembargo den e periodo akí desaroyonan por presentá, ku ta en pugna ku e maneho ku ta inkluí den e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB). Ku e Desishon Preparatorio Estadia Rekreativo i Konstrukshon di Bibienda por wanta e tipo di proyektonan akí. Ku esaki por evitá ku den e periodo binidero desaroyonan ta tuma lugá ku ta en pugna ku e maneho ku ta inkluí den e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB). Despues ku e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB) bira irevokabel, por disidí pa duna pèrmit si e inisiativa ta adekuá. Si e ta en pugna ku e maneho, e ta keda rechasá. Segun ekspektativa na kuminsamentu di aña 2022 diseño di e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB) ta disponibel pa tur hende tira bista aden.

E Desishon Preparatorio ta aplikabel pa henter e isla Boneiru, ku eksepshon di Klein Bonaire ku ya kaba ta área protehá.

E Desishon Preparatorio ta drenta n vigor 4 di desèmber 2021. Akí seis luna Entidat Públiko Boneiru ke tin un diseño di e Plan di Desaroyo Espasial Boneiru (ROB) kompletamente kla. Durante 30 dia e Desishon Preparatorio Estadia Rekreativo i Konstrukshon di Bibienda ta disponibel pa tur hende tira bista aden na Direktorado di Planifikashon i Desaroyo i por konsult’é digitalmente tambe riba www.bonaire-ro.nl. Pa pregunta bo por tuma kontakto ku Direktorado di Planifikashon i Desaroyo, emailadrès: directie_ro@bonairegov.com.          

 

 

Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw

Richting betere kansen op de woningmarkt en een kwalitatief hoger niveau van toerisme.

Kralendijk – Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft op 2 december 2021 het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw vastgesteld. Met dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwvergunningen voor niet gewenste verblijfsrecreatie en woningbouwprojecten worden aangehouden. Hiermee wil het BC een betere balans op de lokale woningmarkt en toeristische ontwikkelingen in betere banen  leiden. Het besluit is genomen met het oog op de voorbereiding van de algehele herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB).

Woningbouw
De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt enorm toegenomen. Een belangrijke oorzaak is dat een groot aantal nieuwe woningen gebouwd worden als tweede woning of als recreatiewoning. Veel (nieuwe) woningen of kavels zijn hierdoor niet beschikbaar voor personen met een maatschappelijke of economische binding. Dit heeft ertoe geleid dat de prijzen voor kavels en woningen, zowel huur als koop, enorm gestegen zijn. Hiertoe is het voor veel inwoners niet meer mogelijk om een passende huisvesting te vinden.

Het Bestuurscollege maakt zich ernstige zorgen hierover: “Het BC vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor onze bevolking. Er moet daarom voorrang gegeven worden aan de bouw van huizen of appartementen voor mensen die in onze samenleving geworteld zijn. Dit voorbereidingsbesluit geeft ruimte om via het ROB te regelen, dat de focus op gebalanceerd aanbod ligt zodat er voldoende woningen zijn voor lokale families.” 

In het ROB worden regels opgenomen om te komen tot een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad. Daardoor kunnen de gebieden die voor woningbouw beoogd zijn ook daadwerkelijk ontwikkeld worden om de lokale woningbouwbehoefte op te lossen.

Verblijfsrecreatie
Het toeristisch beleid van het OLB richt zich op een hoger kwaliteitsniveau (minimaal 4/5 sterren) en een hoger serviceniveau van de verblijfsrecreatie voorzieningen. Dit met als doel de kwaliteit van leven voor bewoners en de levensvatbaarheid van toeristische bedrijven te verhogen. 

 

Het OLB heeft in 2017 het Strategisch Toeristisch Plan vastgesteld. Hieruit vloeide een Tourism Recovery Plan in april dit jaar, waarin de ontwikkelingsrichting uiteen wordt gezet. Bonaire wil zich profileren als een bestemming voor kwalitatief hoogwaardig toerisme, wat zich zal vertalen in meer kansen voor lokale ondernemers en betere arbeidsvoorwaarden voor Bonairiaanse werknemers. Het eiland wil zich richten op het aantrekken van kwaliteitstoerisme met als uiteindelijk doel een hoger (service)niveau binnen de toeristische sector, betere levensvatbaarheid voor bedrijven, meer werkgelegenheid voor de lokale bevolking, hogere salarissen en een (veel) beter welzijn voor de lokale bevolking. Het beleid voor de toeristische sector wordt uitgedrukt in ruimtelijke criteria waaraan bouwaanvragen getoetst worden. Deze criteria worden opgenomen in de algehele herziening van het ROB.

Het Bestuurscollege legt uit: “Bonaire bevindt zich in een groeifase, en is in de afgelopen tijden in een rap tempo gegroeid. Hoewel wij blij zijn met economische groei, moet dit wel in goede banen geleid worden om goed afgestemd te zijn op de wensen en waarden van onze gemeenschap. Met het voorbereidingsbesluit hebben wij een goed instrument om de kaders en criteria vast te stellen waarbinnen wij een gebalanceerde en kwalitatief goede groei kunnen waarborgen, die past in de visie voor Bonaire. Dit zal aan de ene kant het niveau van ons toeristisch product verbeteren, maar ook vooral de voorwaarden scheppen voor betere kansen en inkomsten voor alle Bonairianen.

Het voorbereidingsbesluit
De komende maanden wordt gewerkt aan de algehele herziening van het ROB. In die periode kunnen zich echter ontwikkelingen aandienen, die strijdig zijn met het beleid dat opgenomen wordt in het ROB. Met het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw kunnen dergelijke projecten worden aangehouden. Hiermee kan voorkomen worden dat er de komende periode ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met het beleid dat opgenomen wordt in het ROB. Nadat het ROB onherroepelijk is, kan besloten worden om vergunning te verlenen indien een initiatief passend is. Indien het strijdig is, wordt het afgewezen. Naar verwachting ligt het ontwerp ROB begin 2022 ter inzage.

Het voorbereidingsbesluit is vandaag, zaterdag 4 december 2021, in werking getreden en is van toepassing op het gehele eiland Bonaire, met uitzondering van Klein Bonaire dat al beschermd gebied is. 

Het OLB wil over een half jaar een ontwerp Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire gereed hebben. Het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw ligt voor 30 dagen ter inzage bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling en is ook digitaal raadpleegbaar op www.bonaire-ro.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Directie Ruimte & Ontwikkeling, emailadres: directie_ro@bonairegov.com.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: