KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Zesde editie CARAN-conferentie, met als thema “Neerlandistiek in een meertalige Caribische context, met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering”

 

Zesde editie CARAN-conferentie, met als thema
“Neerlandistiek in een meertalige Caribische context,
met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering”
De Caribische Associatie voor Neerlandistiek, de Taalunie en de Universiteit van
Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez organiseren gezamenlijk de 6 de editie van de
CARAN-conferentie, die van 9 tot en met 11 december zal plaatsvinden op de
University of Curaçao. De Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN) is in
november 2011 opgericht in samenwerking met de universiteiten van Aruba,
Curaçao en Suriname. Het doel van de associatie is het versterken van de
samenwerking met betrekking tot onderwijs en onderzoek in de
Neerlandistiek (Nederlandse taal- en letterkunde) in het Caribisch gebied.
Tijdens de conferentie wordt er o.a. aandacht besteed aan tweetalig onderwijs,
meertaligheid en Nederlands als vreemde taal. Ook de didactiek om het
Nederlands als vreemde taal te doceren wordt belicht. Verder zijn er in het
programma ook literaire onderwerpen opgenomen.
Naar verwachting zullen een veertigtal neerlandici (deskundigen op het gebied
van Nederlands) en betrokken onderwijskundigen en bestuurders uit Aruba,
Suriname, Europa en Amerika deelnemen aan deze conferentie.
De UoC is medeorganisator van deze bijeenkomst, omdat de universiteit
van oordeel is dat de problematiek van de Nederlandse taal in het
onderwijs aandacht verdient.
Volgens de UoC dienen aanpassingen ingevoerd te worden ten aanzien van
de benadering hoe leerlingen te onderwijzen. Dit ter bevordering van de Nederlandse
taal in het onderwijs.
Het aanbieden van Nederlands als vreemde taal kan een geschikt alternatief zijn.
In 2022 zullen de Taalunie, de UoC en andere betrokkenen in het onderwijsveld
blijven benadrukken dat er een duidelijk beleid moet komen voor een
gestructureerde aanpak van de lessen Nederlands als NVT. Dit
ter verbetering van de uitkomsten van het onderwijs op Curaçao.
Een deel van deze conferentie is op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 14.00
uur online te volgen.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: