Pregunta tokante situashon di Botikanan

Na Kolegio Ehekutivo di Entidat Públiko Boneiru

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N.

 

Apresiabel Kolegio,

 

Mi tin simannan kaba ta siguiendo e situashon ku ta tumando lugá pa ku servisio ku botikanan ta duna na pashèntnan i tambe un asuntu mas preokupante ainda kual ta falta di remedi riba nos isla.

 

A tuma e desishon pa kita e funshonamentu di merkado dor di a monopolisá maneho i eksplotashon di Botikanan, ku eksepshon di un botika, i pone esaki den man di Fundashon Mariadal. 

 

Tempu pa haña remedi, tempu pa para warda pa tuma remedi, kombiná hopi biaha ku skarsedat di e remedi òf hasta un falta total di remedi rekerí a krea hopi malkontentu pa ku e servisio ku e botikanan mester duna na komunidat.

 

Meskos ku ami i henter komunidat ta eksperensiando e mal servisio aki, mi ta sigur ku e informashonnan ta yega tambe serka Kolegio Ehekutivo i mui en espesial serka e diputado enkargá. Sinembargo ni di parti di Fundashon Mariadal (doño di botika), ni di parti di gerensia di e botikanan, pero tampoko for di RCN responsabel pa e ministerio di salubridat i bienestar ni tampoko di parti di Kolegio Ehekutivo no tin e desensia pa informá komunidat kiko ta pasando.

 

Komo tal hasiendo uso di artíkulo 45 di Reglamentu di Órden, mi ta hasi e siguiente preguntanan na Kolegio Ehekutivo ku e súplika pa risibí e kontestanan verbal den e próksimo reunion públiko di Konseho Insular:

 

 1. Kiko ta Kolegio Ehekutivo su opinion di e mal servisio ku botikanan ta brindando na komunidat?
 2. Ken òf kua instansia a informá Kolegio Ehekutivo ofisialmente di e motibunan pa e mal servisio i den kuantu tempu lo mehorá esaki? 
 3. Kolegio Ehekutivo mes a tuma inisiativa pa aserká e doñonan di botika pa haña orígen di e mal servisio i ki paso i medida a i lo tuma pa remediá e situashon aki, esta e tardansa pa haña remedi, pero mas preokupante ainda e echo ku sierto remedinan no ta disponibel?
 4. Kolegio Ehekutivo a atendé ku e ministerio responsabel pa salubridat tokante e asuntu aki i kiko ta e resultado di e konsulta aki? Si tabatin korespondensia entre Kolegio Ehekutivo i e ministerio en kuestion, Kolegio por a fasilitá Raad kopia di e korespondensianan al respekto.
 5. Kolegio Ehekutivo por informá Raad ki maneho ta ser hibá pa ku remedi aki na Boneiru, esta remedi original versus remedi genériko, ta for di Hulanda so por importá remedi i pa ki rason esaki ta?
 6. Ki maneho Kolegio Ehekutivo ta hiba pa ku establesimentu di Botika na Boneiru. Lo habri merkado pa asina otro botikanan por habri i brinda mihó servisio na komunidat?

 

Atentamente,

 

___________________________

 

Désirée E. Coffie

Miembro di Konseho Insular Boneiru

 


 Aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N.

 

Geacht College,

 

Ik volg al maanden de situatie dat zich voordoet met betrekking tot de dienstverlening van de apotheken aan patiënten en een andere kwestie die nog zorgwekkender is, met name het gebrek aan medicijnen op ons eiland.

 

Het besluit werd genomen om de marktwerking weg te nemen door het beheer en de exploitatie van de apotheken te monopoliseren, met uitzondering van één apotheek, en deze in handen te leggen van Fundashon Mariadal.

 

De tijd voordat je je medicijnen kan krijgen, de tijd besteed aan het staan wachten om medicijnen in ontvangst te nemen, vaak in combinatie met een tekort aan het medicijn of zelfs een totaal gebrek aan de noodzakelijke medicijnen hebben voor veel ontevredenheid gezorgd met betrekking tot de gewenste dienstverlening van de apotheken aan de samenleving.

 

Net zoals ik en de gehele samenleving deze slechte dienstverlening ervaren, ben ik er zeker van dat deze informatie ook het Bestuurscollege en in het bijzonder de gedeputeerde die ermee belast is, heeft bereikt. Echter, nog van de kant van Fundashon Mariadal (de eigenaar van de apotheken), nog van de kant van het management van de apotheken, maar ook niet vanuit de RCN die verantwoordelijk is voor het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en ook niet zijdens het Bestuurscollege wordt het fatsoen opgebracht om de samenleving op de hoogte te brengen van wat er aan de hand is.

 

Op grond van het bovenstaande en gebruik makend van artikel 45 van het Reglement van Orde, stel ik de volgende vragen aan het Bestuurscollege met het verzoek om mondelinge antwoorden te krijgen in de eerstvolgende openbare vergadering van de eilandsraad. 

 

 1. Wat is de mening van het Bestuurscollege over de slechte dienstverlening van de apotheken aan de samenleving?
 2. Wie of welke instantie heeft het Bestuurscollege officieel geïnformeerd over de redenen voor de slechte dienstverlening en binnen hoeveel tijd zal deze verbeterd worden?
 3. Heeft het Bestuurscollege zelf het initiatief genomen om de eigenaren van de apotheken te benaderen om achter de oorsprong van de slechte dienstverlening te komen en welke maatregelen zijn er of worden er nog genomen om verbetering te brengen in deze situatie, dus de vertraging bij het krijgen van medicijnen, maar ook een nog zorgwekkender kwestie, met name het feit dat bepaalde medicijnen niet beschikbaar zijn?
 4. Heeft het Bestuurscollege overleg gepleegd met het verantwoordelijke ministerie van Volksgezondheid over deze zaak en wat is het resultaat van dit overleg? Als er correspondentie heeft plaatsgevonden tussen het Bestuurscollege en het ministerie in kwestie, kan het Bestuurscollege de Eilandsraad de betreffende correspondentie doen toekomen?
 5. Kan het Bestuurscollege de Eilandsraad informeren over welk beleid er wordt gevoerd met betrekking tot medicijnen hier op Bonaire, met name originele medicijnen versus generieke medicijnen? Wordt er alleen uit Nederland medicijnen ingevoerd en welke reden is er hiervoor? 
 6. Welk beleid wordt door het Bestuurscollege gevoerd met betrekking tot het vestigen van apotheken op Bonaire? Wordt de markt opengesteld zodat andere apotheken kunnen openen en zorgen voor een betere dienstverlening  aan de samenleving? 

 

Hoogachtend,

 

___________________________

 

Désirée E. Coffie

Lid van de Eilandsraad van Bonaire

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: