Jonge wetenschappers gezocht voor V-100

Jonge wetenschappers gezocht voor V-100

7 april 2022

De Tweede Kamer is op zoek naar jonge wetenschappers voor de kritische beoordeling van het financiële beleid van het kabinet in 2021. Zij kunnen zich aanmelden voor de V-100 op maandag 23 mei, een evenement gekoppeld aan Verantwoordingsdag waarop ze hun denkkracht kunnen inzetten.
Deelnemer aan de V-100 in 2019.

V-100

Op 23 mei organiseert de commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer de zogenaamde V-100. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken.

Het doel van de V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. De deelnemers aan de V-100 krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema’s. Deze vragen kunnen door Kamerleden worden voorgelegd aan bewindspersonen, voorafgaand aan wetgevingsoverleggen over de jaarverslagen of tijdens het plenaire Verantwoordingsdebat in juni.

Oproep jonge wetenschappers

De V-100 wordt sinds 2017 gehouden op de maandag na Verantwoordingsdag en maakt dit jaar deel uit van het tweedaagse evenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek. Hierin staan de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal. Daarom nodigt de Tweede Kamer ditmaal jonge wetenschappers uit om met een wetenschappelijke bril naar de jaarverslagen te kijken.

Verantwoordingsdag

Ieder jaar legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde beleid van het vorige jaar in de vorm van het Rijksjaarverslag, dat onder meer bestaat uit de jaarverslagen van de ministeries. Dit wordt door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer op de derde woensdag van mei: Verantwoordingsdag.

Het is de taak van de Tweede Kamer om het beleid te controleren. Ze wordt daarbij geholpen door de Algemene Rekenkamer die op dezelfde dag de resultaten van haar verantwoordingsonderzoek presenteert. Zijn de gewenste beleidsdoelen bereikt en heeft het kabinet zich aan de wettelijke regels gehouden? Dit jaar is Verantwoordingsdag op woensdag 18 mei.

Aanmelden en meer informatie

Deelnemers aan de V-100 zijn op 23 mei te gast in de Tweede Kamer. Jonge wetenschappers krijgen de kans om hun licht te laten schijnen over het jaarverslag, daarover in gesprek te gaan met Kamerleden, en vragen voor de bewindspersonen te formuleren. Aanmelding biedt nog geen garantie voor deelname: op basis van de aanmeldingen wordt een zo divers mogelijk gezelschap geselecteerd.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: