Defensie Caribisch Gebied Zr.Ms. Friesland heeft in haar laatste weken ongeveer 1900 kilogram drugs onderschept.

Kustwacht Caribisch Gebied

Defensie Caribisch Gebied Zr.Ms. Friesland heeft in haar laatste weken ongeveer 1900 kilogram drugs onderschept. Het schip wist drie keer een zogenaamde go-fast, tot stoppen te dwingen. Dit waren de vijfde, zesde en zevende drugsvangst voor de Friesland in 2 maanden tijd, waarmee het schip in totaal 3880 kilogram drugs heeft onderschept.
Sinds januari 2022 is Zr.Ms. Friesland als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio. Het uitvoeren van counter drugsoperaties wordt daarbij gecombineerd met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: