Police report of Monday, the 9th of May until Wednesday, the 11th of May 2022/Politieberichten van maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei 2022

Police report of Monday, the 9th  of May until Wednesday, the 11th  of May 2022

Traffic Control
On Tuesday, the 9th of May, a traffic control aimed at checking the correct and valid documents (driver’s license, insurance certificate, road tax) of vehicles and drivers was held on the Oranjebaaiweg on Sint Eustatius. During the traffic control, 25 vehicles were checked, of which two drivers received a police report; 1 for driving without a valid driver’s license and 1 for driving without insurance.

KPCN would like to point out to everyone to have the necessary documents as mentioned above in order. Adherence to the rules of the traffic ordinance is also strongly advised. This also contributes to safe traffic on the island. Regular checks will be held in the coming period, whereby strict action will be taken if you do not have the above in order or if you do not comply with the traffic rules.

Are you not following the rules? Then you can get a fine. The amount of a fine for the above violations ranges from $30 to $225.

 

Politieberichten van maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei 2022

 

Verkeerscontrole

Op dinsdag 9 mei werd op de Oranjebaaiweg op Sint Eustatius een verkeerscontrole gehouden, gericht op de controle van juiste en geldige bescheiden (rijbewijs, verzekeringsbewijs, wegenbelasting) van voertuigen en bestuurders. Tijdens de controles werden 25 voertuigen gecontroleerd, waarvan twee bestuurders een proces-verbaal kregen; 1 voor het rijden zonder een geldige rijbewijs en 1 voor het rijden zonder verzekering.

 

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk  geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: