Gevolgen van oorlog in Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven

Gevolgen van oorlog in Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven

11 mei 2022

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOS) debatteert op woensdag 11 mei van 16.00 tot 18.30 uur over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor het Nederlandse bedrijfsleven. Minister Liesje Schreinemacher (BuHaOS) komt hiervoor naar de Tweede Kamer. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.
De Oekraïense president Zelensky sprak op 31 maart 2022 de Tweede Kamer toe.

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar snel op. Het is daardoor lastig, schrijft minister Schreinemacher in een brief aan de Kamer van 10 mei 2022, om alle gevolgen goed in te schatten. Dit geldt ook voor de impact van de oorlog en welke gevolgen de sancties op de Nederlandse economie en het bedrijfsleven hebben. Het CPB verwacht dat Nederland relatief harder wordt geraakt dan andere EU-lidstaten. Nederland is als handelsland relatief gevoelig voor economische schokken in Europa.

Stijgende prijzen

Toch blijven op de middellange termijn de gevolgen voor de Nederlandse economie beperkt, zo is de verwachting. De handel met andere landen zal gaan toenemen. Individuele Nederlandse bedrijven kunnen flink worden geraakt. Niet alleen doordat Rusland, Oekraïne of Belarus een belangrijke zakenpartner is, maar ook door stijgende prijzen of verstoringen in (mondiale) waardeketens.

Levering vergroten

Het kabinet heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over knelpunten in de wereldhandel. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of op EU-niveau de levering van staal uit andere landen vergroot kan worden door afschaffing of opschorting van staalvrijwaringsmaatregelen, of verruiming van tariefquota, om Europese staalverwerkers te ontlasten.

Medio maart maakte het kabinet een pakket maatregelen bekend om vooral het midden- en kleinbedrijf te helpen zoeken naar nieuwe afzetmarkten. Dit pakket wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: