Debat over uithuisplaatsingen in toeslagenaffaire

11 mei 2022

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 12 mei vanaf 12.00 uur plenair over de uithuisplaatsingen van kinderen in gezinnen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming een tweede analyse gemaakt van het aantal kinderen dat uithuisgeplaatst is van ouders die behoren tot de gedupeerden in de toeslagenaffaire. De uitkomsten zijn op 11 mei 2022 gepubliceerd op de website van het CBS. In de periode 2015 tot en met 2021 zijn 1.675 kinderen uit huis geplaatst, zo blijkt uit deze cijfers. Op de peildatum 30 december 2021 waren er nog 555 lopende uithuisplaatsingen.

Eerdere analyse

Uit een eerdere analyse door het CBS, gepubliceerd op 18 oktober 2021, kwam een getal van 1.115 uithuisplaatsingen in de periode 2015-2020. “Wij vinden het verschrikkelijk als problemen met de kinderopvangtoeslag op welke manier dan ook een rol hebben gespeeld bij een uithuisplaatsing”, schreef toenmalig minister van Rechtsbescherming Sander Dekker in een reactie op die cijfers.

Rutte III

De toeslagenaffaire draait om de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft onderzoek gedaan naar deze aanpak en concludeerde in haar verslag Ongekend onrecht dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en veel ouders onterecht zijn beschuldigd van fraude. Naar aanleiding van dit verslag trad het kabinet-Rutte III af.

Ondersteuning

In een brief aan de Kamer waarin hij de nieuwste CBS-cijfers deelt, schrijft minister Weerwind dat deze niet compleet zijn en dat het verbeteren van de registratie tijd en onderzoek kost. “Voor de gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing zal dit geen verschil gaan maken. Voor hen zet ik in op de best mogelijke ondersteuning, zodat zij zich gezien en gehoord voelen en vooral geholpen worden”, besluit hij zijn brief. Behalve Weerwind komen ook minister-president Mark Rutte, staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën voor het debat naar de Kamer.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: